28 d’octubre de 2020 28/10/20
Per Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Avant napolitans

  FOTOS
  Avant napolitans - (foto 1)

  Fa unes semanes el conseller d'Educació Vicent Marzà anunciava que els títuls de català que són otorgats per el Govern d'Andorra, la Direcció general de Política Llingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor o l'Institut Francocatalà de l'Universitat de Perpinyà entre molts uns atres seran valits en el Regne de Valéncia, mentres els títuls d'idioma valencià de Lo Rat Penat, de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana o els de el Grup d'Acció Valencianista no són valits pel sempre fet de seguir una normativa purament valenciana, és vergonyós i inadmissible per als valencianoparlants. Per cert, no estaria mal que el senyor Marzà recordara que Lo Rat Penat fon la primera entitat en donar clases de llengua valenciana.

  Per sòrt no totes les llengües minoritàries, són atropellades i martafallades pels polítics. En Nàpols gràcies a la Accademia Napoletana i al seu incansable president Massimiliano Verde, ya es pot estudiar la llengua napolitana. Esta associació ha organisat uns cursos de llengua autòctona, una cosa inimaginable fa uns anys, en esta ciutat.

  Ademés gràcies a estos cursos de llengua el Govern de Nàpols va emetre el passat 22 de Febrer, el primer document oficial en llengua napolitana. Un alvanç realment important, per a recuperar l'esplendor que va tindre fa sigles esta llengua.

  Mentres els polítics en Valéncia ofeguen el nostre idioma en Nàpols els polítics comencen a despertar i espere que els nostres polítics prenguen eixemple.

  Pujar