16 de gener de 2021 16/1/21
Tots a una veu
Javier Navarro Andreu
Per Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Bayarri i l'esperit reivindicatiu valencià

13 de juliol de 2017
A penes 5 mesos abans de la firma de les Bases del 32 o més conegudes com a "Normes de Castelló", el Centre d'Actuació Valencianista celebrava la "I Setmana Cultural Valenciana" baix el patrocini de l'Ajuntament de Valéncia, del 24 al 31 de Julio d...

Que torne el blau a la bandera d'Alcoy

3 de juliol de 2017
La Bandera d'Alcoy o la bandera Gran de Sant Jordi, és oficial des del dia 25 de novembre de 2005, que es va aprovar en un ple municipal, pero que s'ha vingut utilisant des de finals dels anys 70. La primera notícia que tenim d'esta bandera ...

Les "Normes de Castelló" i Lo Rat Penat

23 de juny de 2017
Tots sabem que l'únic filòlec firmant de les Bases del 32 o mes conegudes com a "Normes de Castelló", fon el Pare Lluis Fullana i Mira. Va firmar "Atés lo caracter provisional que tenen les Bases anteriors no tenim incovenient en firmarles", pero m...

Crits de llibertat pel valencià

31 de maig de 2017
En el llibre "Pensaments Lliures" l'escritor valencià Aureli López va dir: "En cada llibre, en cada poema, en cada cançó, en cada revista, en cada calendari... trets a la vida en llengua valenciana, hi ha un crit de resistència i un clam de poble ...

L'escut de Torrevella i lo Rat Penat

24 de maig de 2017
L'heràldica és la ciència del blasó (segons la RAE, «blasó» es definix com el «art d'explicar i descriure els escuts d'armes de cada casta, ciutat o persona»). Segons l'Ajuntament de Torrevella, l'escut actual arreplega la simbologia de la cos...

Ribó volem el Carrer Anfós Ramon i García

17 de maig de 2017
No vullc entrar en les polèmiques sobre els 51 carrers de Valéncia que van a ser renombrats pel consistori municipal per incomplir la Llei de Memòria Històrica. No parlaré de si Joan Fuster realment mereix una plaça o si alguns d'els que se li re...

Lo Rat Penat pilar fonamental de les nostres tradicions

27 d’abril de 2017
1comentari
Actualment la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes esta sent marginada per part dels polítics que nos governen, intentant apartar a la societat valenciana d'esta centenària institució. Lo Rat Penat sempre ha estat al servici dels v...

La lluita dels Maulets continua

25 d’abril de 2017
1comentari
El 25 d'Abril de 1707 es va produir la batalla d'Almansa dins de la Guerra de Successió. S'enfrontaven l'Archiduc Carles i Felipe d'Anjou, en l'únic objectiu de conseguir el tro d'Espanya. Entre els dos aspirants, havien grans diferències, Carles re...

Himne Regional: emoció i valenciania

19 d’abril de 2017
5comentaris
¿Quí no s'emociona quan escolta l'Himne del Regne de Valéncia? ¿A quí no se li posen els pèls de punta i se'ls boten les llagrimes? Este himne creat pel mestre Serrano i Maximiliano Thous, es va presentar en l'Exposició Regional de l'any 1909 i ...

Quan els republicans cantaven l'Himne Regional en mig de la guerra

14 d’abril de 2017
Tal dia com hui, un 14 d'abril de 1931 es proclamava la II República Espanyola. 86 anys més tart els que hui es denominen republicans en terres valencianes (la gran majoria d'ells), traïcionen als seus antepassats i autèntics republicans rebujant e...

Josep Nebot ferm defensor de la llengua valenciana

13 d’abril de 2017
En l'any 1908 es va fundar la primera revista lliterària en llengua valenciana del Sigle XX. Fon fundada per Lluís Bernat en el nom de "El Conte del Dumenche", esta revista tingué una grandíssima acceptació entre els valencians. Pero també, despe...

El valencià, una evolució del romanç mossàrap

31 de març de 2017
2comentaris
Molts documents demostren l'existència d'una llengua romanç parlada pels mossàraps abans de la reconquista en 1238 per Jaume I. Per cert, fins en la pròpia Crònica del monarca aragonés, en vàries ocasions. Pero per a descobrir com era la...

Quan el GAV defengué la Real Senyera en Villarreal

24 de març de 2017
1comentari
En les festes patronals de la ciutat de Villarreal en l'any 1931 es produí un conflicte identitari. La prensa de l'época arreplegava una queixa en telegrama dirigida a l'alcalde de dita localitat, per no issar la Real Senyera en la Casa Consistorial ...

Avant napolitans

20 de març de 2017
Fa unes semanes el conseller d'Educació Vicent Marzà anunciava que els títuls de català que són otorgats per el Govern d'Andorra, la Direcció general de Política Llingüística de la Generalitat de Catalunya, l'Escola Municipal de Mallorquí de ...

La Caixa d'Aforros i Monte Pietat de Valéncia, un bonico recort

6 de març de 2017
La primera Caixa d'Aforro d'Espanya va ser fundada pel Comte de Villacreces el 3 d'abril de 1835 en Jerez de la Frontera. Pero abans d'això, ya en Valéncia s'estava plantejant la creació d'una Caixes d'Aforros, abans del 2 d'abril de 1832, u...
Pujar