15 d’octubre de 2019 15/10/19

Costes augmentarà la protecció de les dunes

Costes augmentarà la protecció de les dunes - (foto 1)
MÉS FOTOS
Costes augmentarà la protecció de les dunes - (foto 2)

Les actuacions seran les següents:

  • Instal·lació d'una tanca que complete l'existent a sotavent del sistema dunar. Actualment existeix una tanca en la part interior del sistema dunar però hi ha zones on aquesta, o bé no existeix, o bé està trencada. Aquests punts febles els utilitzen els vianants per a travessar les dunes per múltiples llocs. Açò ha provocat danys en la duna, tot impedint el creixement de vegetació. Per tot açò es procedirà a la instal·lació d'uns 90 m de tanca que permeta protegir el sistema dunar pel seu límit interior i impedisca l'accés no controlat de vehicles i persones a aquests ecosistemes febles.
  • Acordonament del sistema dunar en el seu costat de barlovent per a evitar l'accés incontrolat dels vianants. Aquesta actuació consisteix en l'acordonament d'uns 1.200 m entre la zona la desembocadura del riu del Molinell i la urbanització Oliva Nova. Amb l'acordonament dunar es pretén evitar que els usuaris de la platja travessen el sistema dunar incontroladament. D'altra banda també s'evita que els vehicles de manteniment de la platja transiten pels llocs pròxims a les dunes i impedisquen el creixement de dunes embrionàries que completen el sistema dunar.

Amb aquestes actuacions es pretén garantir la integritat del valuós sistema dunar existent en la zona. El termini d'execució establert per a l'execució de les presents obres és d'un mes.

ocultar
Costes augmentarà la protecció de les dunes
Pujar