17 de febrer de 2020 17/2/20

Nules sanciona a Elilluminari per cantar després de prohibir la seua actuació

Nules sanciona a Elilluminari per cantar després de prohibir la seua actuació - (foto 1)

  L'Ajuntament de Nules en tindre coneixement el diumenge 21 de juliol a través de les xarxes socials de la presència d’Elilluminari en l'escenari del festival Estany Summer Fest, celebrat el dissabte 20 de juliol, per a interpretar alguna de les seues cançons després de comunicar-li que la Junta de Govern Local havia aprovat per unanimitat suspendre el seu concert per considerar que es tracta d'una actuació que atenta a les polítiques d'igualtat promogudes per l'Ajuntament de Nules en els últims anys, i una vegada analitzada la informació sobre el tema, ha iniciat procediment sancionador davant l'actuació d’Elilluminari i de l'empresa promotora d'aquest esdeveniment musical. També s'ha sol·licitat a l'empresa promotora un informe dels fets.

  Així doncs, el dilluns 22 de juliol s'ha iniciat el procés per Decret d'Alcaldia d'acord amb l'Ordenança Municipal de Seguretat i Convivència Ciutadana, que segons l'article 32 “Normes de conducta” del capítol I “Atemptats contra la dignitat de les persones” es pot sancionar a l'artista i a l'empresa amb una multa que pot arribar als 3.000 euros.

  En concret, l'article 32 diu: “Queda prohibida en l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones així com a qualsevol comportament discriminatori, siga de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries. Queden especialment prohibides les conductes anteriors quan tinguen objecte o es dirigisquen contra persones majors, menors i persones amb discapacitats”.

  L’article continua: “Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica, esportiva o de qualsevol altra índole, vetlaran per que no es produïsquen durant la seua celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d'aqueixos casos es realitzaren les esmentades conductes, els seus organitzadors hauran de comunicar-ho immediatament als agents de l'autoritat”.

  La instructora del procediment serà la Regidor de Polítiques d'Igualtat, Rosa Ventura, i del mateix formaran part agents de la Policia Local. Davant la qual cosa, l'alcalde de Nules, David García, assenyala que “ha sigut un fet molt greu que atenta contra l'autonomia del municipi i la dignitat de la ciutadania i que no pot quedar impune”.

  Pujar