Castellano

Massamagrell rebrà més de 100.000 euros de subvenció destinats a Inversions Financerament Sostenibles

  • Aquesta aportació es repartirà entre cinc actuacions diferents en el municipi

Tal i com es va anunciar aquest estiu, la Diputació de València ha aprovat la consignació d’una partida econòmica dotada amb 21.300.000 euros, destinats per a realitzar Inversions Financerament Sostenibles (IFS) en diferents municipis.

Atès que, l’Ajuntament de Massamagrell va sol·licitar temps enrere una ajuda a aquesta Diputació per a la realització d’una actuació extraordinària en el municipi, ara rebrà part d’aquests 21.300.000 euros, concretament un total de 111.623,81 euros en concepte de Inversions Financerament Sostenibles (IFS) 2017.

Aquesta aportació anirà destinada a les cinc actuacions següents:

  1. Renovació de la instal·lació de climatització en el Centre Cultural del Passeig Rei en Jaume (20.000€).
  2. Explanació i clos parcial de la parcel·la d’equipaments del Sector Entrenuclis (29.489,05€).
  3. Remodelació de voreres en els carrers Sant Pascual Bailón i Verge del Puig (52.000).
  4.  Evacuació d’aigües en accés i ampliació de dependència interior en el Minitrinquet municipal del carrer Molí de Baix (6.800€).
  5. Encobriment dels magatzems de material en la pista poliesportiva coberta (One Wall) del carrer Vicent Andrés Estellés (3.334,76€).

Aquestes inversions no comporten despeses de manteniment atès que les despeses que originaran únicament seran les de reparació i conservació ocasionats per l’ús ordinari al llarg de la vida útil de la inversió, entre 15 i 25 anys.

Pujar