Castellano

Massamagrell liquida els comptes de 2017 amb un superàvit superior a 1,25 milions d’euros

    L'Ajuntament de Massamagrell va aprovar ahir dimecres la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l'exercici econòmic 2017 amb dades molt positives.

    La regidora d'Hisenda, Raquel Gómez, encarregada de donar compte de la liquidació del pressupost de 2017 explicava que "s'han segellat els comptes de 2017 amb un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 3.647.844,81 euros complint en la liquidació de 2017 amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària i presentant una Capacitat de Finançament (superàvit) d'1.284.771,79 euros amb un estalvi net positiu d'1.633.313,78 euros".

    D'aquesta manera l'Ajuntament de Massamagrell continua complint els seus objectius un any més respectant la regla de la despesa, de la morositat i del període de pagament a proveïdors.

    "Aquestes xifres són el resultat de la bona gestió econòmica que segueix realitzant l'actual Equip de Govern format per Compromís, PSOE i Empoderem. I una vegada ja liquidat el deute pendent de l'anterior Equip de Govern, part d'aquest superàvit es destinarà a inversions financerament sostenibles, nou objecte al qual poden destinar-se aquestes inversions des del present any" afirma l'alcalde, Pep Galarza.

    Pujar