29 de setembre de 2020 29/9/20

La Universitat crea la Càtedra Ciutat de Cullera

  La Universitat de València i l’Ajuntament de Cullera han acordat la creació de la Càtedra Ciutat de Cullera amb la fi d’enfortir les relacions institucionals entre dues institucions, especialment en els àmbits de la ciència, tecnologia, investigació i transferència de coneixement prenent com a àrea temàtica la localitat de Cullera.

  Entre les activitats formatives es troba la instauració d’uns Premis de Recerca dirigit a obres inèdites (TFG, TFM o Tesis Doctorals) que incorporen la ciutat de Cullera entre les seues investigacions. A més, es preveuen nombroses jornades, conferències, congressos i cursos de formació amb una finalitat divulgativa i formativa de la localitat de la Ribera Baixa.

  Un dels aspectes més interessants que aporta aquesta nova càtedra és la creació d'un Observatori Territorial Turístic (OTT), que permetrà la recopilació i generació d'informació empírica, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu, per a la seua posterior anàlisi prospectiva i difusió dels resultats obtinguts.

  També es fomentaran les activitats de recerca i transferència de coneixements que incloguen jornades de divulgació tècnica, potenciació de publicacions, promoció de trobades nacionals i internacionals sobre temes d’interès o desenvolupament de noves línies d’investigació d’aspectes desconeguts o poc tractats d’aquest tema.

  Aquesta nova càtedra entrarà en vigor al moment de la signatura i tindrà un període de vigència de tres cursos acadèmics, fins el curs 2020/2021. Una vegada finalitzat el període de vigència, es podrà renovar per curs acadèmic.

  Universitat de València

  Universitat de ValènciaEntrar en el especial
  Pujar