20 d’octubre de 2020 20/10/20

La protectores d'animals de Castelló de la Plana exigeixen el Sacrifici Zero a l'Ajuntament

La protectores d'animals de Castelló de la Plana exigeixen el Sacrifici Zero a l'Ajuntament - (foto 1)

  Les entitats de defensa animal Aspac, AACC Ajuda De carrer, la Llar Antiespecista Miguel Quintana i Adopta Una Vida, s'han unit per a exigir el Sacrifici Zero i que el mateix s'incloga en el futur Plec per a la prestació dels serveis de recollida, manteniment i adopció dels animals de companyia abandonats o errants del terme municipal de Castelló de la Plana.

  L'escrit registrat a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, subscrit per les entitats sota la direcció de la Lletrada Iratxe Arruti Elguezabal, propugna un canvi efectiu en llaures a la vertadera protecció animal, deixant arrere plantejaments arcaics i absolutament aliens en sentir de la societat actual. Al·leguen les protectores signants que l'Ajuntament de Castelló no pot continuar ancorat en l'època de la ja desfasada Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció dels Animals de Companyia, i ha d'assumir l'esperit de l'Avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana, sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia.

  Al nostre país ja són tres les Comunitats Autònomes, Madrid, Catalunya i Galícia, on està en vigor la llei de “sacrifici zero”, i la quarta Comunitat Autònoma serà la Comunitat Valenciana, conforme el nou Avantprojecte de Llei. De facto, són molts els municipis que estan aplicant a la Comunitat Valenciana la gestió del servei de recollida —rescat diríem, ja que recollida retrotrau a l'estatut jurídic de coses, una cosa totalment obsoleta, màximament quan ja existeix una Proposició de Llei de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals per a reconéixer la seua qualitat d'éssers vius dotats de sensibilitat— d'animals.

  Es contemplen en la proposta presentada, les exigències necessàries per a les necessitats i atencions especials que puguen sorgir en la gestió d'aquesta mena de serveis, com és l'atenció veterinària urgent immediata d'animals que puguen patir lesions greus per atropellament o maltractament en Clínica Veterinària la identificació de la qual ha de comunicar-se a l'Ajuntament i ser pública per motius de transparència. Així com l'atenció especial requerida, amb una xarxa de nodrisses per a alimentar a bebés lactants que hagen quedat orfes o abandonats, i la creació d'una xarxa de cases d'acolliment per a reduir el màxim possible el temps de permanència dels animals recollits en gàbies.

  En tant a la transparència i foment de les adopcions, les entitats exigeixen que totes les dades corresponents als animals rescatats siguen publicats íntegrament en la web de l'ajuntament, a descarregar des de Transparència, a fi que observadors interessats (com a protectores d'animals) independents puguen tindre accés a tota la informació de cada animal amb les mateixes dades i detalls de la seua fitxa als quals té accés l'Ajuntament en tot moment.

  Incideixen les al·legacions presentades per les quatre entitats en la prohibició del sacrifici d'animals sans només per haver sigut abandonats i haver transcorregut un fatídic període establit sense haver aconseguit adopció. L'animal haurà d'incloure's, en un termini màxim de 24 hores des de la seua declaració com abandonat, en la pàgina web d'adopcions i romandrà en el Centre tot el temps necessari fins que se li trobe un lloc d'acolliment o adopció definitiva.

  En aquest sentit, s'emfatitza amb claredat, que tot abandó ha de ser sancionat, incloent als qui s'acosten al Centre a “donar” un animal, fet que fins al moment era possible sense més obstacle que abonar una quantitat de diners, advertint-se de l'inici de l'expedient d'abandó per la Regidoria de Salut Pública que aplicarà les conseqüències legals pertinents per a evitar la “adquisició” capritxosa d'animals i posterior desistiment de les seues responsabilitats envers ells per part de particulars.

  Pujar