1 de desembre de 2020 1/12/20

L’UJI amplia tres mesos els contractes de personal investigador del Pla de Promoció de la Investigació per a minimitzar l’impacte de la Covid-19 en l’activitat científica

  El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I ha acordat l’ampliació, per un període inicial de tres mesos, dels contractes laborals del personal investigador vinculats al Pla de Promoció de la Investigació. La mesura beneficiarà a 25 persones el contracte de les quals finalitze abans del 2 d’abril de 2021.

  La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, subratlla que amb aquesta mesura es pretén «reduir l’impacte que està tenint la Covid-19 en l’activitat investigadora del nostre personal i, en aquest cas, del personal investigador en les primeres etapes de la seua carrera investigadora, ja que es beneficien de l’ampliació dels seus contractes investigadors i investigadores predoctorals en formació i jóvens doctors i doctores».

  El vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, explica que a aquestes 25 persones s’aniran afegint, en els pròxims dies, altres 57 amb contractes vinculats a programes d’altres administracions públiques. En concret, vuit persones amb ajudes de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Universitats; 17 persones vinculades als programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i de formació de doctors i de doctores del Ministeri de Ciència i Innovació i 32 persones adscrites a diferents programes de contractació de personal investigador de la Generalitat Valenciana. En tots els casos, des de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el Servei de Recursos Humans estan treballant per facilitar a aquestes persones les tramitacions.

  Alcón defensa que «la ciència és l’eina que ens podrà treure d’aquesta greu crisi sanitària, que a més està tenint un fort impacte econòmic i social, i, per tant, qualsevol esforç fet per a facilitar la investigació està plenament justificat». En aquest sentit, destaca el treball del personal investigador UJI que està implementant projectes per mitigar l’impacte d’aquesta pandèmia i assenyala que almenys 23 grups d’investigació de la Universitat Jaume I s’han presentat a les diferents convocatòries de finançament habilitades en l’àmbit estatal i autonòmic en relació amb la COVID-19.

  Les 82 ampliacions de contractes de personal investigador es fan a l’empara de la disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. Aquesta disposició permet, per motius justificats, la pròrroga dels contractes de treball subscrits en el marc de convocatòries públiques de recursos humans realitzades pels diferents agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació quan reste un any o menys per a la seua finalització des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020.

  Una vegada publicada la Resolució del Consell de Direcció en el Tauler d’Anuncis Oficial de la Universitat (TAO), el personal investigador del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI pot realitzar en qualsevol moment, però sempre abans de la data de finalització del seu contracte, la tramitació de la sol·licitud de pròrroga. A tal efecte, haurà de justificar adequadament la necessitat de la pròrroga com a conseqüència que el teu treball s’haja vist perjudicat per la situació de crisi sanitària i d’estat d’alarma.

  La rectora de l’UJI reitera que «la finalitat de la mesura és facilitar la continuïtat de l’activitat investigadora a la Universitat Jaume I en aquest moment que s’ha vist interrompuda per la COVID-19».

  Pujar