3 de desembre de 2020 3/12/20

El Govern torna a negar la cessió ni aprofitament de la Residència de Sotsoficials de Castelló mentre gasta 680.131 en lloguers privats a la ciutat

El Govern torna a negar la cessió ni aprofitament de la Residència de Sotsoficials de Castelló mentre gasta 680.131 en lloguers privats a la ciutat - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  El Govern torna a negar la cessió ni aprofitament de la Residència de Sotsoficials de Castelló mentre gasta 680.131 en lloguers privats a la ciutat - (foto 2)

  El Govern ha tornat a eludir la cessió de l'Antiga Residència de Sotsoficials del carrer Alcalde Tàrrega de Castelló de la Plana i tampoc ha mostrat el més mínim interès a aprofitar el seu ús, això mentre desemborsa a l'any 680.131 euros en lloguers d'edificis privats

  El senador de Compromís, Carles Mulet, va tornar a preguntar quan cedirà l'Administració General de l'Estat l'edifici de la residència de sotsoficiales del carrer Alcalde Tàrrega de Castelló de la Plana, al seu ajuntament i si aquest va ser cedit en el seu moment per l'administració local condicionat?

  La resposta del Govern és clara “ En relació amb l'assumpte interessat, s'assenyala que en aquest moment no es contempla la possibilitat de cedir l'edifici. En l'actualitat, segueix afectat al Ministeri de Defensa. Aquest pot alienar-ho o desafectar-ho, però, en aquest cas i seguint la normativa, se cediria el domini de la residència de Sotsoficiales a l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa. La cessió es va produir en 1944, i ho va ser a perpetuïtat.

  Compromís ja va exigir en el debat dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2018 la cessió de l'immoble a la ciutat, acompanyada d'una partida pressupostària d'1 milió d'euros per a la seua restauració, mesura que va ser votada en contra per PP, PSOE i Ciutadans en la Cambra Alta.

  En anteriors respostes el Govern es va limitar a recordar el que ja se sabia fins ara "segons l'estipulat en el Reial decret 1080/2017, de 29 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Organisme Autònom Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (INVIED), en el seu article 8, lletra b), té com a funcions, entre altres, "L'alienació a títol onerós de béns immobles que siguen desafectats pel Ministeri de Defensa i llocs a la seua disposició, ajustant-se tals alienacions al que es preveu en l'article 71.cinc de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, i a les disposicions d'aquest Estatut".

  La Residència de Sotsoficiales del carrer Alcalde Tàrrega (Castelló) està desafectada i l'Ajuntament de Castelló de la Plana ha sol·licitat la seua cessió en diverses ocasions a través de diversos acords del Ple.
  Aquest immoble es va cedir a l'Estat per part de la ciutat en 1944 per a construir habitatges per a oficials i sotsoficials. Ara aquest gran edifici porta sense ús des de fa dècades i es continua degradant. “No demanem que es regale sinó que torne al seu propietari original, que és la ciutat. Si es va cedir per a un ús concret i aqueix ús ja no existeix, el lògic i legítim és retornar-lo als seus propietaris i no que de Defensa o l'administració central puga fer negoci subhastant el solar que, òbviament, així no tindria un ús posterior per a la ciutat. Un altre ús assenyat seria cedir-lo encara que siga temporalment a qualsevol altra administració de l'Estat, ja que recordem, és una vergonya que l'Estat pague una important quantitat de diners en lloguers a Castelló quan disposa d'immobles als quals no es dóna ús. El total del desemborsament en llogares és de 680.131 euros ( per exemple, paga per l'antic Banc d'Espanya 277.625 euros a l'any) “

  Pujar