24 de novembre de 2020 24/11/20

Castelló, capdavantera en accés a la informació i transparència financera i urbanística

    L'Ajuntament de Castelló arriba a l'excel·lent en transparència, segons les dades definitives publicades en el sisé estudi bianual de Transparència Internacional, l'única ONG d'àmbit mundial dedicada a combatre la corrupció. L'informe valora un total de 80 indicadors diferents agrupats en sis grans àrees, i Castelló supera la mitjana en quatre d'elles, en tres de les quals arriba a la nota màxima, el 100 i se situa en aquestes àrees com a la primera ciutat espanyola entre les 110 valorades. Es tracta del millor resultat històric mai obtingut pel consistori de la capital de la Plana. En el total dels 110 governs municipals que examina Transparència Internacional, el de Castelló ha millorat dos punts i mig.

    El resultat "és un motiu de satisfacció per a l'equip de govern i una demostració que el treball desenvolupat en aquests dos últims anys està donant els fruits desitjats", assenyala Ignasi Garcia, regidor de Transparència i Modernització. "Som conscients que els elements que valoren les enquestes de Transparència Internacional canvien cada any i que l'exigència és cada vegada més gran, però aquest resultat és un esperó per aprofundir en la nostra política decidida d'aproximar l'Administració als ciutadans, que és un els grans objectius d'aquesta regidoria per a l'actual legislatura, assegura Garcia, que apunta que l'exigent procés d'avaluació ha durat quatre mesos.

    Els tres capítols en els quals l'Ajuntament de Castelló ha puntuat amb un 100 són els referits a la transparència economicofinancera; la transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient; i el dret d'accés a la informació. Els altres tres elements que entren en la valoració de l'informe són: pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana, indicador en el qual s'ha arribat als 93,3 punts; transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis (83,3 punts) i transparència activa i informació sobre la corporació municipal (81).

    En contrapartida al resultat obtingut per Castelló, Transparència Internacional adverteix que al voltant d'un 44 per cent dels ajuntaments inclosos en l'estudi no arriben a la valoració de 90 sobre 100, "que és el mínim al qual haurien d'arribar totes aquestes institucions", lamenta l'ONG. En l'anterior informe, de 2014, Castelló només va obtenir un 88,8.

    Pujar