elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Castelló agilitza el Pla General i preveu obrir una segona exposició pública abans d'acabar l'any

Castelló agilitza el Pla General i preveu obrir una segona exposició pública abans d'acabar l'any
  • Marco destaca la importància d'aprovar el document perquè siga motor econòmic, done estabilitat jurídica i atraga inversions

L'Ajuntament de Castelló avança en la tramitació del Pla General (PG) amb la previsió d'obrir una segona exposició al públic abans de finalitzar l'any i agilitzar així l'aprovació del document urbanístic que defineix el model de ciutat dels pròxims 20 anys. L'alcaldessa, Amparo Marco, i els regidors Rafa Simó i José Luis López, han detallat l'estat actual de la tramitació, que passa per la revisió per part dels tècnics municipals de la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (Date) emesa per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que és favorable al nou pla urbanístic elaborat, encara que proposa introduir modificacions en el Pla General Estructural (PGE) en les quals es treballa.

“Ara mateix, i després d'anys de tramitació i de molt de treball, s'estan fent els passos decisius perquè Castelló tinga quan abans un Pla General que restituïsca la legalitat urbanística després de l'anul·lació de l'anterior Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en 2008”, ha assegurat l'alcaldessa. “El nou Pla General de Castelló és un instrument fonamental per a la ciutat, no sols per l'ordenament urbanístic que suposa, sinó també perquè dóna seguretat jurídica i genera inversions”, ha explicat Marco. “Aprovar-lo és un dels nostres reptes com a equip de govern i una necessitat per a la ciutat. Especialment ara és important com a motor econòmic per a Castelló, per a afrontar un futur marcat per la crisi sanitària de la covid-19 i per a pal·liar els seus efectes econòmics i socials”, ha ressaltat Marco.

Per la seua part, Simó -en el que ha sigut el seu comiat públic com a regidor després del nomenament com a president de l'Autoritat Portuària de Castelló- ha detallat les modificacions del Pla General Estructural que planteja la Date, classificant-les en cinc tipus: les que proposen una modificació de la classificació de sòl; les que requereixen d'un aclariment de la solució proposada; les que afecten el Pla d'Ordenació Pormenoritzada (POP) o a la posterior execució urbanística però no tant al planejament; les que demanen modificar alguna ordenança urbanística; i les qüestions a resoldre amb altres administracions.

Respecte a les correccions de classificació de sòl, la Date proposa que els sectors SR Senillar i SR Litoral es classifiquen com a sòl no urbanitzable, igual que Mestrets i la part del SR Borriolench situada en el marge esquerre del Riu Sec. A més, elimina el sector Pou L'Alegria (Benadressa), però part del mateix -en aquells sòls que compleixen els requisits per a tindre aquesta classificació- es converteix en sòl urbà. I la delimitació del sector Plataforma Logística ha de retallar-se pel sud. No obstant aquestes modificacions en el PGE, Simó ja ha avançat que “la idea és intentar desenvolupar els sectors Senillar, Litoral i Plataforma Logística mitjançant Plans Especials dins del PAT (Pla Acció Territorial de Castelló)”.

Quant als aclariments de les solucions proposades, destaca la de la Marjaleria, on s'accepta la classificació del sòl prevista però es demana un seguiment en el desenvolupament dels processos d'urbanització blana que s'han proposat, fixant terminis màxims d'execució (10 anys, més altres 2 si les obres ja estan iniciades).

En les correccions que afecten el POP o a la posterior execució urbanística, la Date especifica que el Pla d'Ordenació Pormenoritzada haurà de definir les condicions a adoptar les edificacions enfront del risc d'inundació en els sectors SR Riu Sec, al SR Tombatossals, la part del sector SR Borriolench situada en el marge dret del Riu Sec i l'ampliació del sòl urbà situada entre l'Hospital General i la Ronda Nord. A més, la viabilitat dels sectors SI Plataforma Logística i SI-CTRA Grau-Almassora queda supeditada a l'aprovació d'un estudi d'inundabilitat específic i l'elaboració d'un estudi hidrològic-hidràulic. Així mateix, en el moment de desenvolupament de sectors, s'haurà d'incloure la necessitat d'elaborar un estudi acústic; i en els sectors de sòl urbanitzable d'ús predominant industrial s'haurà de contemplar la reserva d'una o diverses parcel·les la qualificació urbanística de les quals permeta albergar, almenys, una infraestructura de transferència de residus industrials, perillosos i no perillosos.

Entre les modificacions que afecten ordenances urbanístiques, s'especifica que haurà de modificar-se la regulació dels usos en el sòl no urbanitzable que tenen a veure amb habitatges aïllats, ramaderia i sòl protegit, entre altres. I també que s'hauran d'aclarir els usos i edificabilitats en la zona de l'aeròdrom per a no afavorir una edificabilitat alta, que s'actue amb baix impacte i que es preserven els valors mediambientals de l'entorn.

Finalment, la Date també contempla qüestions a resoldre amb altres administracions, advertint que haurà d'haver-hi pronunciament definitiu per part d'administracions que encara no ho han fet. No obstant això, en aquest cas, el procediment segueix avant i pot arribar a ser la Comissió Territorial d'Urbanisme qui demane aqueixos informes abans de l'aprovació definitiva del PG.

El nou regidor d'Urbanisme, José Luis López, per part seua, ha avançat que la previsió és que “abans de final d'any es puga portar a ple el Pla General Estructural modificat en funció de la Date, les al·legacions i el document modificat del pormenoritzat, per a poder obrir una segona exposició pública de totes dues parts del Pla General”.

Pujar