5 de juny de 2020 5/6/20

Els tribunals donen la raó a l'Arenal Sound

Els tribunals donen la raó a l'Arenal Sound - (foto 1)
  • El festival garanteix la seua continuïtat després d'una sentència del TSJCV que assegura que la ubicació és adequada i no hi ha risc d'inundació

Nou triomf en els tribunals de l'Arenal Sound. La justícia ha donat la raó al festival després d'una denúncia d'un propietari que qüestionava la ubicació del festival i la seguretat d'aquest. El festival garanteix la seua continuïtat després de la sentència del 10 de gener a la qual ha tingut accés elperiodic.com, contra la qual cap -això sí- recurs.

La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha desestimat la demanda que va presentar un propietari per l'ús del sòl per a la realització de l'Arenal Sound, és a dir, per a l'acampada, aparcament i concerts.

La denúncia es va presentar contra la resolució de la comissió territorial d'Urbanisme, de maig del 2014, pel qual es va aprovar definitivament el pla especial municipal d'usos del sòl per a l’Arenal Sound de Burriana. En concret, aquest pla s'aplicava a una una superície de 861.966 m², en els quals s'habilita la implantació dels usos previstos, (acampada, aparcament, i espectacle a l'aire lliure), durant els mesos de juliol i agost.

Entre els arguments que es presentaven en la denúncia estaven la falta d'informació pública del conveni subscrit entre l'Ajuntament i el festival; la falta d'avaluació de l'impacte ambiental; la falta de l'estudi sobre el paisatge; que l'espai estiguera afectat com a zona inundable pel que es prohibia la seua acampada; i, finalment, que el seu ús havia de fer-se per a l'interés comunitari i no per a un esdeveniment privat.

Respecte al conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa organitzadora del festival, l'acte estima que aquest conveni existeix i és independent a legalitat o il·legalitat del pla especial urbanístic que el conté: “Encara que el conveni o acte convencional en qüestió es dirigisca a preparar o posar en marxa una alteració del planejament, constitueix en realitat un acte substantiu independent del procediment de modificació o revisió d'un pla. La legalitat del pla, l'avaluarem d'acord amb la norma que resulte aplicable, amb independència de si es compleix o no el conveni prèviament subscrit”.

Sobre aquesta legalitat, el TSJCV detalla: “És evident que, en el cas que es contempla, no ens trobem davant un nou creixement urbà, ni tampoc davant un projecte d'infraestructura amb incidència en el paisatge, ja que es tracta d'una ocupació temporal i desmuntable, amb el que en principi, els valors del paisatge no tenen per què quedar afectats, per això sembla perfectament raonable la decisió de l'administració de no ser necessària una avaluació específica en matèria de protecció del paisatge”, es pot llegir en l'acte al qual ha tingut accés aquest digital.

El denunciant també feia referència a la falta de l'estudi de l'impacte ambiental. Respecte a aquest punt, la Sala respon que el tipus d'activitat que es desenvolupa al llarg del festival no necessita d'Avaluació Ambiental.

Tampoc hauria risc d'inundació durant el temps en el qual es realitza el festival, continua la sentència: “Queda evidenciat judici de la sala que, en relació amb aquest pla especial, en principi, no existeix risc d'inundació de conformitat amb les previsions del pla per a la prevenció d'avingudes, durant els mesos de juliol i agost, és a dir per a aquells moments temporals en el que el pla especial autoritza la implantació dels usos que regula”.

Així, el TSJCV ha desestimat la denúncia en aquesta sentència, contra la qual cap recurs. A més, s'obliga el denunciant a pagar els costos judicials, que es fixen en la suma de 1.000 euros.

Pujar