23 de febrer de 2020 23/2/20

Totes amb Burjassot demana un major compromís amb el benestar animal i la convivència ciutadana

Totes amb Burjassot demana un major compromís amb el benestar animal i la convivència ciutadana - (foto 1)

    La plataforma municipalista i ciutadana ha registrat una proposta per al ple de l'Ajuntament de Burjassot en la qual demana la modificació de les ordenances municipals per a sancionar als qui deixen que els seus gossos orinen en llocs no destinats per a açò i després no ho netegen, que se sancione amb falta greu als qui deixen que els seus gossos dipositen els seus excrements en llocs no destinats per a açò i després no ho arrepleguen, i que les sancions procedents d'aquestes faltes i altres relacionades amb els animals, es destinen a la regidoria de Benestar Animal, per exemple perquè realitze campanyes de conscienciació sobre cures, la higiene dels carrers o altres assumptes; es construïsquen més pipicans i s'arreglen els ja existents; o a millorar els serveis de les protectores d'animals. Proposen, a més, que es realitze una campanya d'informació i conscienciació sobre els problemes que suposen per al mobiliari urbà deixar que els gossos orinen sobre els fanals, les parets o els bancs, i com al final açò pot repercutir en les butxaques de tot el municipi.

    En Totes amb Burjassot assenyalen que les ordenances que regulen aquestes sancions, que són la de Tinença d'Animals i la de Convivència Ciutadana, proposen tipus de multes de quanties diferents, deixant a criteri de la Policia Local quin aplicar, i que qualificant de greu la no neteja d'excrements, s'unifiquen millor tots dos criteris. A més, exposen que l'efecte negatiu dels orins és molt major que el dels excrements, mentre que cap ordenança proposa sancionar, de cap manera, aquest conducta, ni existeix coneixement sobre aquest fet. Al costat d'açò, destaquen que la regidoria de Benestar Animal creada fa un any i portada per Olga Camps (PSPV-PSOE) no disposa de recursos suficients per a dur a terme les seues tasques, més enllà de subvencions públiques, despeses que ja realitzava l'Ajuntament abans que es creara, per la qual cosa proposen que aquest tipus de sancions tinguen un motiu finalista i es reserve una partida pressupostària en funció a aquests ingressos, un principi que, segons Totes amb Burjassot, hauria de ser aplicable a tota multa.

    Pujar