19 de setembre de 2020 19/9/20

L'Ajuntament lluita contra el frau i els robatoris al camp

L'Ajuntament lluita contra el frau i els robatoris al camp - (foto 1)
  • Multes de 750€ a 3.000€ per espigolar o transportar mercaderia de manera irregular

Des del passat 25 d’agost ja es troba en vigor l’ordenança reguladora de la implantació i ús de la Guia de Control de la Mercaderia Agrícola en el terme municipal de Bétera. Amb esta ‘Guia’, l’ajuntament de Bétera vol ordenar el transport, la circulació i la recepció del productes del camp, evitar robatoris i males pràctiques.

Els transportistes hauran de portar esta Guia, (expedida pel propietari, cooperativa o organisme competent) que actua com a comprovant de la procedència legítima del producte, i es podrà exigir per part de l’autoritat competent a partir de 20kg de mercaderia transportada.

D’altra banda, també el receptor final de la mercaderia haurà d’exigir la ‘guia’, guardar els documents pertinents un any, i en cas de detectar alguna irregularitat, comunicar-ho a l’autoritat competent.

A més d’exercir un major control sobre el transport, l’ordenança de l’ajuntament també regula la pràctica d’espigolar (agafar fruites o verdures dels horts per a consum propi). No està permesa, a no ser que l’autoritze el propietari del camp o la collita amb document manuscrit, i una vegada finalitzada la collita.

La regidora d’Agricultura, Cristina Ballesteros, ha manifestat el compromís del consistori per frenar els robatoris als camps tant amb l’ajut de les forces de seguretat com amb les mesures que han pres els llauradors i l’ajuntament. “Es fonamental incrementar el control als horts per evitar més danys a la nostra agricultura”, ha explicat Ballesteros.

L’incompliment d’esta normativa es tipifica en INFRACCIONS LLEUS (circulació de fruita o productes del camp per valor inferior a 750€ sense ‘la Guia’o document que acredite la legítima procedencia), GREUS (quan el valor de la mercaderia transportada sense la guía oscil.le entre 751€ i 1.500€. O per dos infraccions lleus en menys d’un any) i MOLT GREUS (si el valor dels productes supera el 1.500€. O per dos faltes greus en menys d’un any).

Les multes, en conseqüència, van dels 750€ (per infracció lleu) fins als 3.000€ (infracció molt greu). I no eximeixen de resonsabilitats civils o penals o d’obligacions d’altra classe amb altres entitats.

Esta ‘Guia’ s’adapta a les necessitats i reptes de l’agricultura actual, i vol dotar de major seguretat el sector, així com controlar la traçabilitat dels productes del camp. Per a consultar el documents ‘Guia de Control de la Mercaderia Agrícola’, i el que autoritza a espigolar, es pot consultar el Butlletí Oficial de la Província de València, del 24-VIII-2016, article 163, o consultar-ho a l’ajuntament.

Pujar