30 de novembre de 2020 30/11/20

El Ple aprova per unanimitat l'exposició pública de la versió preliminar del Pla General Estructural

El Ple aprova per unanimitat l'exposició pública de la versió preliminar del Pla General Estructural - (foto 1)

  Els quatre grups municipals que integren el Ple de l'Ajuntament de Benicarló han aprovat per unanimitat l'exposició pública de la versió preliminar del PGE. L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha afirmat que «estem de enhorabona amb aquesta aprovació, perquè suposa l'inici de la part final de l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)». «Una promesa -ha dit l'alcaldessa- que aquest equip de govern es va marcar en començar la legislatura i que ens permetrà definir el model de ciutat que volem». Miralles confia que «l'aprovació definitiva del PGOU puga ser a finals de 2018».

  A partir d'ara, una vegada es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s'obrirà un període de participació pública de tres mesos, durant el qual es podrà consultar la versió preliminar des del web municipal o directament al Departament d'Urbanisme (edifici administratiu del carrer del Doctor Pera) i es podran presentar al·legacions, suggeriments o observacions.

  A més a més, en el mes de setembre l'alcaldessa, acompanyada dels tècnics municipals i de l'equip redactor del PGE, convocarà a tota la ciutadania en un acte públic que tindrà lloc al Magatzem de la Mar per tal d'explicar àmpliament el document i donar a conéixer el model de ciutat que marca el Pla Estructural.

  Una vegada finalitzat el procés, s'elaborarà el document de participació pública, sintetitzant els resultats. Amb tota aquesta documentació, es formarà l'expedient d'avaluació ambiental i estratègica i s'enviarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, òrgan competent, l'aprovació provisional i l'expedient d'avaluació ambiental, per tal que l'administració autonòmica formule la declaració ambiental i territorial, en un termini de tres mesos.

  Una vegada emesa la declaració, l'Ajuntament inclourà les determinacions que se'n deriven i s'enviarà per a l'aprovació definitiva el document final del PGE. Una vegada aprovat el PGE, caldrà presentar el Pla General Detallat, que els serveis tècnics municipals aniran elaborant durant el temps d'exposició pública i mentre la Conselleria formule la declaració ambiental i territorial.

  Pujar