27 de gener de 2020 27/1/20

Almenara convocarà borses d'ocupació per a una plaça d'administratiu i una d'educador social

Almenara convocarà borses d'ocupació per a una plaça d'administratiu i una d'educador social - (foto 1)

    La Junta Local de Govern de l'Ajuntament d'Almenara ha aprovat les bases per a la convocatòria de dues noves borses de treball per a ocupar, d'una banda una plaça d'administratiu en el departament de Serveis Socials de manera temporal i amb un 50% de la jornada, així com una altra d'Educador Social també de caràcter temporal amb un 75% de la jornada. Ambdues places vindrien subvencionades des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana per a aquesta anualitat 2017.

    Cal assenyalar que per a la configuració d'ambdues borses, que es farà evidentment per separat, es realitzarà una baremació que inclourà l'experiència, la formació i el coneixement del valencià, però també una prova avaluatoria a través d'un qüestionari que serà eliminatòria i una entrevista personal que no tindrà aquest caràcter eliminatori. Una vegada obtinguda la puntuació final es realitzarà la borsa de treball segons la puntuació i es dirà segons l'ordre establit. Destacar que en breu es publicaran les bases amb el que des d'aqueix moment, les persones interessades disposaran de deu dies naturals des de la publicació de les mateixes en el tauló d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament d'Almenara.

    Pujar