12 de novembre de 2019 12/11/19

Almassora recapta en un any més d'1,4 milions d'euros per via executiva

Almassora recapta en un any més d'1,4 milions d'euros per via executiva - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora ha recaptat fins al 12 de desembre més d'1,4 milions d'euros a través dels cobraments per via executiva. En concret, l'informe de l'empresa externa que col·labora amb els serveis econòmics municipals arreplega el cobrament al llarg de 2017 d'un import net d'1.166.702 euros, al que se sumen recàrrecs (165.139 euros), interessos (71.452 euros) i costes (10.592 euros), fins a generar ingressos per valor d'1.413.886 euros. El deute de l'Impost de Béns Immobles (IBI) és el més voluminós del conjunt de tributs pendents de cobrament.

  En concret, la taula facilitada per la coordinadora de gestió d'ingressos assenyala que fins a mitjan mes, Almassora ha recaptat 544.312 euros del cobrament principal degut de l'IBI, que en aquest cas porta aparellat un suplement de 82.942 euros per recàrrec, interessos per valor de 43.792 euros i costes que sumen 3.200 euros fins a aconseguir un total de 674.246 euros en un any.

  L'evolució del deute assenyala un descens del volum pendent d'IBI, que va iniciar l'any amb 6,3 milions d'euros per recaptar i ha baixat fins als 6,2 milions. Igual que aquest impost, també descendeixen el IAE i les multes i sancions. En el cas de les activitats econòmiques, el pendent ascendeix a 663.066 euros, mentre que el consistori encara té per ingressar 461.161 euros per deutes vinculats a infraccions.

  Quant al volum de cobraments realitzats per via executiva, per darrere del corresponent a l'IBI se situa l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), amb 222.274 euros nets recuperats, a més de recàrrecs, interessos i costes (57.146 euros) fins a aconseguir els 279.420 ingressats a les arques municipals durant l'exercici vigent. L'activitat immobiliària pendent, per la seua banda, ha generat uns ingressos de 172.239 euros en sumar els càrrecs habituals derivats del procés per via executiva al volum principal. 

  En últim terme figuren la recaptació dels rebuts de residus i aigua (161.325 euros), l'Impost d'Activitats Econòmiques (91.237 euros) i les multes i sancions, que sumen 17.737 euros cobrats a través d'aquest mecanisme. Tant l'IAE com les multes i sancions registren un descens del pendent final, enfront dels rebuts per pagar de brossa, aigua i clavegueram, que pugen lleugerament.

  El procés que segueix la coordinadora externa de recaptació afecta a la morositat de les persones físiques i jurídiques, mentre que també atén el deute que mantenen empreses amb l'Ajuntament d'Almassora i tramita setmanalment els plans de pagament oberts per a facilitar el pagament fraccionat.  

  ocultar
  Almassora recapta en un any més d'1,4 milions d'euros per via executiva
  Pujar