20 de gener de 2021 20/1/21

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló obté els primers fruits del nou procediment TÀCTICA per a la reducció dels terminis de tramitació d'expedients

  • El Director General d'Urbanisme, García Nebot, ha manifestat que ‘amb aquest sistema estem reduint notablement els terminis a menys de dos anys’

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló ha obtés els primers fruits del nou procediment d’administració electrònica TÁCTICA amb l'aprovació dels dos primers expedients urbanístics gestionats amb aquest sistema orientat a la simplificació administrativa i la reducció dels terminis de tramitació.

En concret, aquest procediment s'ha utilitzat per a aprovar el Pla Especial de connexió de la xarxa de sanejament d'Alcalá de Xivert i el Pla Especial de Reserva de sòl per a cementiri de La Vilavella. Sobre aquest tema, el Director General d'Urbanisme, García Nebot, ha manifestat que ‘amb aquest procediment estem reduint notablement els terminis de tramitació a menys de dos anys. Es tracta de complir les exigències legals al mateix temps que dotem a l'administració d'eines més eficaces i àgils. D'aquesta forma comencen a veure's els resultats del PLAN AGILIZA que va posar en marxa la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en la passada legislatura per a incentivar l'activitat econòmica’.

La sessió també ha acordat l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova de Viver, ‘el sisè Pla General Estructural de l'actual legislatura després d'un llarg període sense que s'aprovaren Plans Generals en la Comunitat Valenciana”, ha indicat García Nebot.

Finalment, en el torn de precs i preguntes els Col·legis Professionals d'Enginyers Industrials, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Arquitectes i Advocats han expressat la seua preocupació per la situació de la tramitació del PGOU estructural de Castelló, ja que consideren que la lentitud en els tràmits genera gravíssims perjudicis a la ciutat i als seus veïns. En aquest sentit, el Director General d'Urbanisme, García Nebot, ha recollit les seues demandes i s'ha compromès a donar trasllat de les mateixes als serveis corresponents responsables dels informes preceptius.

Pujar