26 de gener de 2020 26/1/20

La corporació municipal demanarà que les quatre places de jutge siguen de magistrat

La corporació municipal demanarà que les quatre places de jutge siguen de magistrat - (foto 1)

  El pròxim plenari, del 28 de novembre, tots els grups municipals de l'Ajuntament d'Alcoi recolzaran una declaració institucional que sol·licita convertir les 4 places de jutge existents en la ciutat en places de magistrat, intentant millorar la situació de la justícia. La petició que vol transformar la planta judicial ja va ser aprovada el passat 9 de novembre per unanimitat en la Junta de Jutges d'Alcoi.

  La declaració institucional subscrita per tots els partits alcoians que formen part de la corporació municipal indica que «l'elevació a la categoria de Magistrat de les esmentades places permetria oferir a la població de fet i de dret del partit una millor qualitat en l'administració de justícia, ja que al resultar de mode innat les places de magistrat més atractives que les de jutge s'aconseguiria una major permanència en el temps dels titulars en elles destinats, que òbviament, redundaria en una major agilitat en la tramitació dels procediments ja que en augmentar el temps mitjà de permanència en les places, s'augmentaria el coneixement dels assumptes civils i penals».

  En la declaració es deixa constància de les especials característiques del partit judicial d'Alcoi que consta de 28 municipis, amb una població que supera els 100.000 habitants (en festivitats puntuals, més de 150.000), amb una capital que és Alcoi, al voltant dels 60.000. Existeixen actualment quatre jutjats i la demanda d'un cinquè per part del tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana a causa de la àmplia xifra d'assumptes civils que supera àmpliament el mòduls determinats per el Consell General del Poder Judicial.

  Igualment, es compta amb la seu de la Fiscalia territorial d'Alacant (amb 6 advocats fiscals que serveixen a Alcoi, ibi i Villena), clínica forense i és junta electoral de zona.

  Tal i com destaca, la declaració institucional, als últims 10 anys s'han produït, als diferents jutjats, moltes possessions i cesses. En el número 1 (10 possessions i 10 cesses); en el jutjat 2, 9; en el jutjat num 3, 12; i en el número 4 creat més recentment , 11 possessions i 10 cesses.

  La declaració també deixa clar que la mesura s'ha realitzat a altres partits judicials amb menys població o amb menys nombre de jutjats, posant com exemple, Plasència o Maó, a més de ser una petició demandada des de fa molts temps pel Col·legi d'advocats d'Alcoi i molts altres col·lectius.

  Pujar