20 d’octubre de 2020 20/10/20

La Ciutat de l'Esport d'Alboraia reprén l'activitat esportiva amb un estricte protocol sanitari

La Ciutat de l'Esport d'Alboraia reprén l'activitat esportiva amb un estricte protocol sanitari - (foto 1)
  • La regidoria d'Esports publica en la web municipal el protocol d'actuació per a garantir la seguretat i la salut dels i les esportistes

Per a l'obertura de la Ciutat de l'Esport, situada al carrer San Isidro Labrador, des de la regidoria d'Esports s'ha preparat un rigorós protocol d'actuació i ús per a garantir la seguretat i la salut dels usuaris i usuàries.

A més de limitar l'aforament, entre les mesures adoptades destaquen: l'establiment en el complex d'un recorregut d'entrada i eixida degudament diferenciat i senyalitzat per a evitar creus; l'obligatorietat de neteja i desinfecció de mans i sabates, així com de tot el material i l'equipament personal d'entrenament; o portar màscara per a accedir, desplaçar-se i eixir de la instal·lació esportiva, podent-se llevar per a la pràctica esportiva.

L'entrada als accessos serà escalonada i vindran marcats segons si l'activitat es desenvolupa entre setmana o en cap de setmana. Les persones usuàries que realitzen activitat esportiva entre setmana podran accedir al recinte a través de diferents punts d'entrada segons la mena de pista esportiva que utilitze el club per a l'entrenament. Es pot accedir a través de 4 entrades per les quals només podran entrar les persones esportistes, sense acompanyants, d'aquesta manera s'evitaran aglomeracions i es podrà controlar millor els accessos.

La instal·lació ha reforçat la neteja de l'interior dels edificis i a més la neteja i desinfecció de les zones exteriors de la instal·lació.

Els clubs esportius tenen un paper fonamental en aquesta volta a les activitats extraescolars, ja que estaran coordinades completament amb el tècnic d'esports i tot l'equip de la regidoria informant en tot moment de les activitats, de la recepció de l'alumnat i el nombre de jugadors i jugadores que accedeixen al recinte. A més seran els encarregats de desinfectar abans i després del seu ús tot el material esportiu propi.

En totes les entrades les persones que accedisquen deuran, obligatòriament seguir les normes marcades en els punts de desinfecció: com la utilització de les catifes desinfectants, l'ús de la màscara i el gel hidroalcohòlic, a més de mantenir la distància mínima de 2 metres entre persones.

La normativa el cap de setmana variarà quant als accessos a les instal·lacions, ja siga la pista interior, exterior, o els camps de futbol o frontó. Encara així, tots els assistents hauran de seguir els mateixos protocols de seguretat i higiene i a més s'hauran d'anotar en l'entrada per a portar un control d'aforament.

Pujar