elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Xàtiva llança una oferta d’ocupació pública extraordinària amb 103 llocs de treball

Xàtiva llança una oferta d’ocupació pública extraordinària amb 103 llocs de treball
  • L’Ajuntament s’adapta a la llei de mesures urgents contra la temporalitat en el sector públic amb el suport unànime de les forces sindicals

L’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat l’oferta d’ocupació pública extraordinària d’estabilització d'ocupació temporal (OPE), a l’empara de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Amb aquesta mesura, s’oferiran 103 llocs de treball, que es cobriran amb distints sistemes d’accés, en funció del temps des que està ocupada cadascuna de les places en qüestió. De les 103 places que es contemplen en aquesta OPE, 76 seran de funcionari i 27 de personal laboral.

«Avancem en el procés de regularització de llocs de treball públics i la reducció de la temporalitat que marca la llei. Hem fet un gran esforç en matèria de contractació de personal ampliant serveis i donant resposta als nous serveis finançats parcialment per altres administracions», ha manifestat el regidor de Recursos Humans Ignacio Reig qui ha reconegut que «aquest procés serà llarg i complex, però es realitzarà amb totes les garanties. Abans del 31 de desembre han d’estar aprovades les bases de tots els concursos».

Així, per a les places ocupades abans de 2016, l’OPE contempla el sistema de concurs de mèrits, mentre que per a les places ocupades en els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020 el sistema escollit és del concurs-oposició, tal com estableix la llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic.

Les places oferides per a personal funcionari, en l’escala d’administració general, són 2 per a tècnic/a mitjà de gestió, grup A2; 10 d’administratiu/va, grup C1; 12 d’auxiliar administratiu/va, grup C2 i 12 de personal subaltern, grup AP, amb 2 places per a persones amb discapacitat, 1 amb discapacitat intel·lectual i 1 a temps parcial.

Pel que fa al personal funcionari d’administració especial, l’OPE es concreta en 3 places de psicòleg/a, grup A1; 1 plaça de treballador/a social coordinador/a, grup A1; 1 plaça d’arquitecte/a, grup A1; 4 places d’enginyer tècnic, grup A2; 2 places d’educador/a social; 3 places de treballador/a social, grup A2; 1 plaça de tècnic mitjà d’arxiu, grup A2 i 1 tècnic auxiliar de biblioteca, grup C1.

Finalment, les places per a funcionaris de serveis especial són 14 places per a professor/a del conservatori, grup A1, 7 de les quals seran a temps parcial; 1 plaça d’agent d’igualtat, grup A1; 1 plaça de tècnic adjunt de direcció del àrea cultural, grup A1; 1 tècnic mitjà de protocol i comunicació, grup A2; 4 places d’agent de desenvolupament local, grup A2; 2 places d’animador/a sociocultural, grup B i 1 plaça d’auxiliar d’equipaments públics, grup C2.

En allò que respecta a l’oferta de places de personal laboral, l’OPE inclou 7 places d’oficial, 1 plaça d’oficial rural, 18 places de peó i 1 d’auxiliar d’ajuda a domicili.

L’oferta d’ocupació pública especial, que s’ajusta en tots els seus termes a la llei de reducció de l’ocupació temporal, compta amb l’aprovació de totes les forces sindicals presents a la mesa de negociació. L’Ajuntament espera tenir enllestides les bases de cadascun procés abans de finalitzar el present exercici.

Pujar