elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El plenari de Xàtiva aprova per unanimitat el Pla Territorial Municipal d’Emergències i els Plans d’Actuació Municipal

El plenari de Xàtiva aprova per unanimitat el Pla Territorial Municipal d’Emergències i els Plans d’Actuació Municipal
  • També s’han aprovat altres punts com ara la modificació del pressupost o del Pla Estratègic de Subvencions

El plenari municipal corresponent al mes d’agost ha aprovat aquest dijous per unanimitat tant el Pla Territorial Municipal d'Emergències com els Plans d’Actuació Municipal de Xàtiva.

El Pla Territorial Municipal d’Emergències (PTM) és un instrument organitzatiu general per donar resposta a les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública i estableix els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient. Aquest Pla també es podrà activar en aquelles emergències ocorregudes fora del municipi en les quals siga necessari mobilitzar recursos locals.

«Aprovem definitivament aquest document ja que correspon als municipis elaborar i aprovar tant el Pla territorial municipal com els plans d’emergències front a riscos concrets, així com també la planificació de protecció civil. Gràcies a ell podem preveure els riscos i la forma de combatre els accidents derivats d’ells, conjugant els recursos materials i humans i establint l’organigrama de comandament en cas d’emergència», ha explicat la regidora del PSPV-PSOE Xelo Angulo, qui ha afegit que «el següent pas serà remetre’l a la comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana per a la seua homologació, i posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Portal de Transparència de l’Ajuntament».

Entre els riscos recollits al Pla Territorial Municipal d’Emergències es troben risc per incendis forestals, sísmic, lliscaments i despreniments, nevades, transports de mercaderies perilloses, accidents greus, substàncies perilloses, accidents industrials o risc de concentració de masses. En aquest sentit, també s’han elaborat Plans d’Actuació necessaris per al risc d’Inundacions, risc d’Incendis Forestals i risc Sísmic.

Pel que fa a l’estructura d’organització, participen la Direcció (representada per l’alcalde de la ciutat), un comitè assessor, el gabinet de comunicació, la Generalitat Valenciana, els llocs de comandament de les forces de seguretat, les unitats bàsiques sanitàries i de bombers, i el voluntariat.

«Aquest document és molt necessari i més a la vista de totes les emergències que estem tenint en aquestes èpoques de l’any», ha indicat la portaveu de Xàtiva Unida Amor Amorós.

Altre punt aprovat al plenari municipal amb els vots favorables del PSPV-PSOE i Xàtiva Unida, l’abstenció del Partit Popular i el vot contrari de VOX, ha estat una nova modificació del pressupost per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals. «Gaudim, de moment, de la suspensió de les regles fiscals que ens permet aquesta incorporació amb tota la seguretat jurídica i dotem de quantitats prou ajustades a les necessitats plantejades, obrint inclús el camí per a una amortització anticipada de deute», ha indicat el portaveu socialista Ignacio Reig, mentre que el regidor de Xàtiva Unida Alfred Boluda ha manifestat que «les administracions públiques no poden ser conceptuades com empreses i els diners que tenen s’han de gastar quan fan falta com és el cas. Una part anirà a l’amortització de deutes, altra a activar la situació econòmica i altra a cobrir necessitats de despeses generals de les distintes regidories».

Al plenari també s’han aprovat amb les vots a favor del PSPV-PSOE. Xàtiva Unida i VOX i l’abstenció del Partit Popular altres punts com ara el reconeixement d'obligacions d'exercici tancat; mentre que s’ha donat el vist-i-plau amb l’abstenció de VOX a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Xàtiva per als exercicis pressupostaris 2023- 2025 i s’ha aprovat per unanimitat la designació dels representants municipals en els consells escolars de la ciutat. A més a més, el plenari municipal també ha tractat la renúncia a la dedicació exclusiva de la regidora Raquel Caballero Pastor per motius personals.

 

Pujar