elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’Ajuntament de Xàtiva obri convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de TASOC

  • Les sol·licituds es poden presentar fins a aquest dijous 31 de març a través del registre electrònic municipal

L’Ajuntament de Xàtiva ha obert una convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural (TASOC), per procediment d’oposició, amb la qual es puguen cobrir places o llocs vacants d’aquesta categoria, programes o serveis temporals i necessitats puntuals de personal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza aquest dijous 31 de març.

Entre les funcions d’aquests llocs de treball es troben dinamitzar els programes culturals i l'oferta d'oci educatiu de la Casa de Cultura i Casa de la Joventut en resposta a les necessitats de la joventut i ciutadania en general de Xàtiva, gestionar la difusió de les activitats que es desenvolupen en els programes, expedir i tramitar el Carnet Jove, fomentar l'associacionisme cultural i juvenil, col·laborar i realitzar les tasques encomanades en el marc de la Xarxa Jove i altres programes culturals i col·laborar en la tramitació de les subvencions i altres tràmits administratius de l’àmbit de Cultura i Joventut.

Són requisits per participar a les proves d’accés tenir complits setze anys i no excedir, l'edat màxima de jubilació forçosa, estar en possessió del títol de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural (LOGSE) o Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística (LOE) o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de participació, estar en possessió del certificat acreditatiu o equivalent del nivell C1 de coneixements de Valencià i no disposar d’antecedents penals per delictes sexuals.

Les bases completes es poden consultar a la pàgina web www.xativa.es i al tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal i les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic General de l’Ajuntament, acompanyant-ho del justificant de l'abonament dels drets de participació en el procés selectiu, fixats en 19,50 euros segons ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència a proves selectives de personal de l'Ajuntament de Xàtiva, mitjançant el sistema de gestió d'autoliquidacions que es troba en la web municipal www.xativa.es. Les exempcions i bonificacions es regiran segons ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concurrència a proves selectives .

 

Pujar