elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Aprovades les bases per a la concessió de les subvencions «Emprén Jove 2022» emmarcades en el Pla Millennial

Aprovades les bases per a la concessió de les subvencions «Emprén Jove 2022» emmarcades en el Pla Millennial
  • L’Ajuntament invertirà 30.000 euros en el finançament de la posada en marxa de noves activitats econòmiques per part de persones joves de Xàtiva

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Xàtiva va aprovar aquest dilluns les bases per a la convocatòria de subvencions del programa d’ajudes «Emprén Jove 2022» de l’Ajuntament de Xàtiva, emmarcat en el Pla Millennial 2021-2025 per a la millora de l’ocupació juvenil i la creació de noves oportunitats laborals a la ciutat, el qual comptarà amb una inversió de 30.000 euros.

L’objectiu d’aquestes ajudes és donar suport a la joventut emprenedora subvencionant despeses de creació i posada en marxa de noves activitats econòmiques per part de persones joves del terme municipal de Xàtiva, fomentant així la cultura empresarial, l’augment del teixit empresarial de la ciutat i la creació d’ocupació per compte propi.

Podran ser persones beneficiàries aquelles que reunisquen els requisits assenyalats a les bases i inicien noves activitats econòmiques entre el 15 de setembre de 2021 i el 14 de setembre de 2022, tots dos inclusivament (es considerarà com a data d’inici de l’activitat la data d’alta en l’IAE). Quedaran excloses les activitats relacionades amb el joc, bars o similars, així com també activitats que discriminen per raó de sexe. Tampoc se subvencionaran aquelles activitats que ja hagen percebut una subvenció en anteriors edicions d’aquesta convocatòria.

La subvenció podrà arribar a cobrir fins al 70% de les despeses realitzades per a la creació i posada en marxa de l’activitat, amb un límit màxim de 3.000 euros de subvenció per a persones físiques, societats civils i societats irregulars sense personalitat jurídica; i de fins a 7.500 euros si la societat és una cooperativa.

Seran despeses subvencionables aquelles que responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionable, com ara les despeses necessàries per a l’inici de l’activitat (notaria, registre, logotip, imatge de marca, web, registre de marca...), les despeses de lloguer dels tres mesos següents a l’inici de l’activitat (extensius a 6 si es troba dins del nucli antic de la ciutat), traspassos de negoci o  despeses periòdiques (com ara quotes de la Seguretat Social, nòmines, consum elèctric o telefònic...). En cap cas seran despeses subvencionables impostos indirectes, despeses que no siguen estrictament necessàries o susceptibles d’ús privat, despeses de formació o despeses d’adquisició de béns destinats a la seua venda. El termini de realització de les despeses subvencionables és de sis mesos anteriors i posteriors a la data d’alta a l’IAE.

Les persones sol·licitants hauran de tindre el veïnatge administratiu a Xàtiva durant un mínim de 6 mesos i una edat compresa entre els 18 i els 35 anys a la data d’inici de l’activitat. El domicili fiscal i de negoci de l’activitat econòmica objecte de la subvenció haurà d’estar situat a Xàtiva i l’entitat haurà d’haver-se donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques a l’Ajuntament de Xàtiva dins del termini establert.

Les persones o entitats beneficiàries hauran de complir una sèrie d’obligacions recollides a les bases de la convocatòria, que se publicaran pròximament a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva i a la seua pàgina web.

Totes les sol·licituds s’hauran de presentar obligatòriament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, i el termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de València, concloent el 15 d’octubre de 2022. La resolució de la concessió de les subvencions es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament.

«Continuem treballant en el desenvolupament del Pla Millennial, amb unes ajudes que pretenen recolzar a la joventut emprenedora de Xàtiva propiciant l’augment del teixit empresarial de la ciutat i afavorint la millora de l’ocupació per compte propi», ha manifestat la regidora de Joventut Lena Baraza, qui ha afegit que «la proposta de creació d’aquestes ajudes va eixir del procés participatiu ‘Creem ocupació’ sobre el qual després es va basar el Pla Millennial, i més concretament del grup sectorial de persones joves emprenedores».

Aquesta és una acció més de les 28 que componen el Pla Millennial, «un Pla d’Ocupació molt ambiciós del qual no tenim experiències prèvies, perquè som de les poques ciutats que s’han llançat a dur a terme un Pla d’Ocupació Jove com aquest, i del qual estem aprenent molt i esperem un bon resultat», ha finalitzat Baraza.

Pujar