16 de gener de 2021 16/1/21

Xàbia renova el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient

Xàbia renova el Consell d'Urbanisme i Medi Ambient - (foto 1)

    L'Ajuntament de Xàbia ha constituït aquesta setmana el nou Consell d'Urbanisme i Medi Ambient, un òrgan de participació en el qual estan representats els grups municipals i associacions professionals vinculades al sector. Amb el canvi de legislatura, aquest consell ha hagut de complir una renovació forçosa dels seus membres.

    Presidit per la regidora d'Urbanisme, Isabel Bolufer, el consell va abordar entre altres temes el reglament que està preparant el Consistori –ara està en fase d'exposició pública- per a l'ús de la xarxa de sanejament. Aquesta normativa té com a objecte regular la utilització del clavegueram amb la finalitat de preservar-la, assegurar el seu bon funcionament i eficàcia, així com les condicions dels abocaments d'aigües residuals als col·lectors del municipi i afavorir la seua reutilització.

    En el Consell també es va donar complida informació sobre el punt en què es troba el procés de revisió del Pla General així com de les Normes Urbanístiques Transitòries –aprovades recentment- i que afecten les zones la qualificació de les quals en el PGOU del 90 és diferent –entra en contradicció- amb les del nou planejament. La regidora va explicar aquest punt a fons, ja que pel que sembla hi havia una interpretació errònia en el sector, que pensava que la suspensió de llicències era generalitzada.

    Pujar