20 d’octubre de 2020 20/10/20

L'Ajuntament obri una borsa de treball per a la contractació temporal de telefonistes

  L'Ajuntament de Xàbia ha obert una borsa de treball per a cobrir la vacant en el lloc de telefonista. Entre els requisits per a presentar-se a aquest procés de selecció de personal està tenir un grau de discapacitat funcional igual o superior del 33% sense que aquest minve la seua capacitació per a exercir les tasques que se li assignaran.

  Aquestes són operar la centraleta telefònica de l'Ajuntament, distribuint cridades, arreplegat avisos, efectuant cridades i facilitant informació al públic. També localitzar números de telèfon, gestionar o donar avís de les avaries i atendre els avisos de la companyia telefònica

  Les sol·licituds poden presentar-se en el registre municipal des de matí 31 d'agost i fins al dimarts 19 de setembre.

  El sistema per a conformar la borsa serà el de concurs oposició, amb un qüestionari de 50 preguntes que serà necessari aprovar. Després es valoraran els mèrits, tals com l'experiència professional, els estudis o el maneig d'idiomes.

  Les bases completes es poden consultar en la pàgina web de l'Ajuntament www.ajxabia.com i en el tauler d'anuncis.

  Pujar