29 de novembre de 2020 29/11/20

Al voltant de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys treballaran en entitats locals de la Comunitat Valenciana gràcies a Avalem Experiència

Al voltant de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys treballaran en entitats locals de la Comunitat Valenciana gràcies a Avalem Experiència - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Al voltant de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys treballaran en entitats locals de la Comunitat Valenciana gràcies a Avalem Experiència - (foto 2)

  Al voltant de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys treballaran en entitats locals de la Comunitat Valenciana gràcies a les subvencions Emcorp emmarcades en el Pla Avalem Experiència.

  La directora general d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, ha informat que el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, ha convocat subvencions amb valor de 14 milions d'euros en el marc del Pla Avalem Experiència per a la contractació d'al voltant de 1000 persones desocupades a partir de 30 anys d'edat per part de corporacions locals per a realitzar obres o serveis d'interés general en 2020.

  Aquestes ajudes s'emmarquen en Avalem Experiència, un projecte posat en marxa pel Consell a través del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Labora, per a donar suport a la inserció laboral de les persones desocupades.

  L'import de les subvencions per cada entitat local és d’un mínim de 17.000 euros i es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades. Els contractes han de tindre una duració de, almenys, sis mesos a jornada completa.

  Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que no estiguen percebent prestacions o subsidis per desocupació.

  Les corporacions locals interessades a percebre les ajudes han de presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica a través de l'apartat de subvencions de la web de Labora.

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es duran a terme a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  La directora general d'Ocupació i Formació, Rocío Briones, ha destacat que l'Administració “és conscient que les persones majors de 30 anys representen un col·lectiu de difícil inserció laboral i per aqueixa raó hem consensuat amb els agents socials un pla específic per a donar-los suport en la seua cerca d'ocupació”.

  En aquest sentit, ha recordat que un dels grans reptes d'aquest Consell és prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d'inserció. En aquest sentit, s'emmarca tant aquest programa com Avalem Joves.

  L'objectiu d'aquest pla és donar resposta a la situació d'emergència social que suposa l'elevada taxa de desocupació especialment en els grups de majors de 45 anys i en les persones que porten més de 12 mesos desocupades. En concret, la Conselleria d'Economia estima que el públic objectiu d'aquest programa d'incentiu a l'ocupació és de 190.600 persones.

  Avalem Experiència

  Avalem Experiència s'articula entorn de quatre línies estratègiques d'actuació. La primera se centra en l'àmbit de la formació per a actualitzar la qualificació professional i, d'aquesta manera, permetre el retorn a l'ocupació. Mitjançant un pla de xoc, s'oferirà atenció personalitzada i centrada en les necessitats formatives de cada participant, així com en els requeriments del mercat de treball.

  En segon lloc, ‘Avalem Experiència’ donarà suport a les iniciatives d'emprenedoria i el treball autònom identificant nínxols de mercat per al desenvolupament de projectes empresarials viables i oferint assessorament especialitzat per a plans de negoci, que es complementarà amb accions d'acompanyament a emprenedors.

  Un tercer eix del programa es dedicarà a l'orientació, intermediació i cerca d'ocupació mitjançant un itinerari personalitzat per a cada beneficiari que es compondrà d'activitats com a entrevistes o xarrades de motivació i que comptarà amb la supervisió d'un tutor.

  Finalment, la quarta línia d'actuació es focalitzarà en el suport a la contractació, concedint ajudes per a fomentar contractes de persones majors de 30 anys i que contribuïsquen a la conciliació personal, familiar i laboral, així com a la igualtat entre dones i homes o a l'estabilitat en el treball.

  Pujar