25 d’octubre de 2020 25/10/20

Valenciaport incrementa a 20,6 milions d'euros l'aportació econòmica per a la millora d’apartadors en la línia València-Saragossa

Valenciaport incrementa a 20,6 milions d'euros l'aportació econòmica per a la millora d’apartadors en la línia València-Saragossa - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Valenciaport incrementa a 20,6 milions d'euros l'aportació econòmica per a la millora d’apartadors en la línia València-Saragossa - (foto 2)

  L'Autoritat Portuària de València (APV) ha incrementat de 13,6 milions d'euros a 20,6 milions d'euros l'aportació econòmica que destinarà per a la millora dels 7 apartadors de trens en la línia València-Sagunt-Terol-Saragossa, que es prolongaran per a poder rebre trens de fins a 750 metres de longitud. Este augment de l'aportació, que es materialitzarà mitjançant una addenda al conveni subscrit amb Adif, estarà destinat a la construcció de les instal·lacions de seguretat necessàries en cadascun dels apartadors. Així s'ha anunciat en la reunió de seguiment de les obres de la línia celebrada aquest matí a Terol i a la qual ha assistit el subdirector general de l’APV, Manuel Guerra.

  Durant la trobada, s'ha anunciat que entre el 9 de juliol i el 5 d'octubre, està previst que s'interrompen els serveis de línia. Durant este període Adif escometrà actuacions en un conjunt de punts de la línia per al tractament de terraplens i la consegüent eliminació de limitacions temporals de velocitat, la construcció de vies d'apartat de 750 m, l'execució d'un nou pas inferior a Terol i la renovació de la superestructura de la via.

  En total, l’APV té previst invertir 53,6 milions d'euros en la millora de la línia ferroviària València-Saragossa i 31 milions d'euros més en la construcció de l'accés ferroviari al port de Sagunt (20 milions de fons propis de l’APV i 11 que aportarà Adif a través de fons Feder). En l'actualitat, l’APV ja ha signat un conveni amb Adif per a destinar 13,6 milions d'euros per a la millora de 7 apartadors en el traçat ferroviari amb Terol, amb capacitat per a atendre trens de fins a 750 metres de longitud, i al qual s'afegiran els 7 milions d'euros compromesos hui. Així mateix, l’APV té previst destinar altres 33 milions d'euros per a actuacions de millora en aquesta línia ferroviària, que encara es troben pendents de consignar.

  Pla Director de Modernització i Manteniment

  Estes actuacions s'emmarquen en el pla d'inversions compromés per a assegurar la competitivitat de la línia Saragossa-Terol-Sagunt com a eix estratègic del Corredor Cantàbric-Mediterrani, la inclusió del qual en el Corredor Mediterrani europeu va ser aprovada a l'abril passat.

  Este Pla Director, amb un horitzó temporal d'execució fins a 2022/2023 i una inversió inicial global prevista de 386,6 milions d'euros, té com a objectiu millorar de forma significativa l'estat de la infraestructura actual per a continuar potenciant este tram del Corredor Cantàbric-Mediterrani, especialment per al tràfic de mercaderies.

  En aquest sentit, el Pla s'orienta a facilitar les connexions ferroportuàries i amb centres logístics en este eix ferroviari estratègic, de gran importància en discórrer per territoris que representen el 21% del PIB de l'Estat.

  Fins al moment, s'han realitzat o es troben en execució obres adjudicades per valor global de més de 64 milions d'euros (IVA inclòs) per a desenvolupar actuacions de millora de la infraestructura i de la capacitat i prestacions de la línia, com la supressió de 8 limitacions temporals de velocitat, la instal·lació del sistema tren-terra, la renovació d'11 estructures per a l'augment de la capacitat portant 22,5 tones per eix, o l'adaptació d'estacions a la circulació de trens de mercaderies de 750 metres. Així mateix, s'han adjudicat contractes de subministrament de materials per a l'execució d'obres per import conjunt de 30,8 milions d'euros (IVA inclòs).

  Mitjançant les actuacions executades fins al moment (supressió de 8 limitacions temporals de velocitat i implantació del sistema tren terra, fonamentalment), s'ha augmentat la disponibilitat de la infraestructura en permetre circulacions les 24 hores i s'han reduït els temps de viatge de l'ordre de 3 hores per als tràfics de mercaderies, incrementant els solcs fins a quasi 30 trens setmanals, i de 23 minuts per als serveis de viatgers.

  A més, s'ha homogeneïtzat la càrrega màxima de les circulacions de mercaderies, millorant la seua competitivitat, ja que l'augment de la capacitat portant permet que un tren transporte un 12,5% més de càrrega.

  D'altra banda, Adif treballa en la futura electrificació de la línia, que suposarà una inversió aproximada superior als 200 milions d'euros (IVA inclòs). Així, es troben en fase de redacció els projectes de línia aèria de contacte (catenària) en tot el recorregut de la línia, així com els relatius a subestacions i centres d’autotransformació associats, telecomandament d'energia i línia d'alta tensió en el tram Terol-Saragossa. Així mateix, pròximament es licitaran les obres de subestacions i centres d’autotransformació associats, telecomandament d'energia i línia d'alta tensió en les àrees de Cariñena i Villafranca.

  També es troba en fase de contractació la redacció dels projectes d'ampliació del gàlib en túnels i passos superiors de la línia, una actuació necessària per a l'electrificació de la infraestructura.

  Finalment, es troba redactat el projecte d'implantació del Bloqueig Automàtic en tota la línia, la implantació de la qual suposarà una notable millora en la gestió del trànsit en aportar major fiabilitat. La instal·lació d’este sistema està valorada en uns 31,5 milions d'euros (IVA inclòs).

  Una vegada completat tot el Pla Director, la línia disposarà de major capacitat; s'incrementarà la velocitat màxima de circulació i, en conseqüència, es reduiran de forma substancial els temps de viatge, tant per als viatgers com per a les mercaderies; millorarà la competitivitat dels serveis de càrrega; es podran incorporar trens elèctrics; s'oferiran millors paràmetres de fiabilitat i confort; es reduirà la probabilitat d'incidències; i, finalment, la línia serà plenament interoperable amb els corredors Atlàntic i Mediterrani.

  Pujar