1 de desembre de 2020 1/12/20

València activa el protocol de contaminació per pols africana

València activa el protocol de contaminació per pols africana - (foto 1)
  • Esta situació implica mesures informatives a la població

La Delegació de Qualitat de l'Aire ha activat este dissabte, 25 de gener, el protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per PM10 de l'Ajuntament de València, després que en les últimes jornades s'haja superat la mitjana diària de 50 µg/m³ de PM10 en les estacions Molí del Sol i Pista de Silla, aconseguint-se el nivell de circumstàncies d'Episodi Tipus 1, que activa el protocol per alts nivells de PM10.

Les causes d'este increment se situen en la borrasca procedent del nord d'Àfrica, i sobre el Marroc, que ha generat una llengua de pols del desert que s'ha orientat cap al Mediterrani occidental i afecta ara a l'est peninsular.

Les intrusions saharianes són masses d'aire que arriben al nostre espai geogràfic procedents del Nord d'Àfrica i que contenen una gran quantitat de partícules en suspensió en la seua majoria d'origen natural (calcita, òxid fèrric, quars, minerals d'argila, etc.). S'originen per tempestes d'arena al Sàhara que aconseguixen elevar a l'atmosfera grans quantitats de pols i arena que poden ser transportades a llargues distàncies pel vent.

Encara que la major part d'esta pols africana està formada per partícules relativament grans (de la fracció superior a 10 micres), les intrusions de pols sahariana augmenten els nivells de partícules en suspensió PM10 i PM2.5 i poden durar diversos dies. No obstant això, des del punt de vista del compliment de la normativa atmosfèrica de qualitat de l'aire, esta situació implica —a més d'especial atenció interna en la vigilància de la qualitat de l'aire per part del servici competent— mesures informatives a la població.

A la vista de l'anteriorment indicat es recomana, fonamentalment a les persones més sensibles:

- la no realització d'exercicis físics a l'aire lliure;

- romandre en llocs d'interior;

- en cas de percebre's alguna molèstia respiratòria incipient, l'ús de màscara clínica; i en cas de persistir de manera aguda esta molèstia, acudir a centre hospitalari.

Esta mesura deixarà de tindre efecte tan prompte es restablisquen les condicions òptimes de qualitat de l'aire, la qual cosa serà comunicada per la mateixa via informativa.

Atés que pel mesurament de la resta de contaminants atmosfèrics que es porta també a cap de manera automàtica, es conclou que esta elevació de nivells de PM10 no és promoguda pel trànsit rodat en primera instància, no es considera necessària cap mena de restricció o limitació d'este.

Cal recordar finalment que en cap moment s'ha excedit cap límit legislatiu per a este contaminant, PM10, ja que el nombre de superacions diàries del límit (50 micrograms per metre cúbic) registrades en qualsevol de les estacions enguany, no excedix les 35 superacions anuals permeses.

Pujar