elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Un total de 111 persones en l’atur d’al menys 30 anys treballaran a l'Ajuntament durant sis mesos

Un total de 111 persones en l’atur d’al menys 30 anys treballaran a l'Ajuntament durant sis mesos
  • Sanjuan: “La precarietat laboral no es cura amb l'edat, sinó amb polítiques actives d'ocupació”

A partir del pròxim mes d'octubre s'incorporarà a l'Ajuntament com a personal contractat un total de 111 persones d’al menys 30 anys en situació d’atur, en el marc del programa 'EMCORP 2021/2022'. El regidor Borja Sanjuan ha informat este matí que la Junta de Govern Local ha aprovat l'acceptació de la subvenció destinada a este programa que ascendeix a més de 1,6 milions d'euros.

Tal com ha explicat l'edil, estos contractes permetran a les persones beneficiàries “reconnectar amb el mercat laboral en tindre millors perspectives d'ocupació”. L'edil ha subratllat que “els objectius d'este pla d'ocupació són ajudar-los a no ‘cronificar’ la seua situació, sinó a eixir d'una circumstància de desocupació, ja que tots els estudis revelen que els anys que es passen en situació d'atur marquen molt la qualitat de l'ocupació posterior”. “La precarietat –ha subratllat Sanjuan- no es cura amb l'edat, sinó amb polítiques d'ocupació, i això és el que estem fent amb l'ajuda de la Generalitat”.

La subvenció, que ascendeix a 1.622.814,07 euros, ha sigut atorgada a través de la Direcció General d'Ocupació i Formació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, LABORA, per la qual cosa les persones beneficiàries han d'estar inscrites en este servici. Tal com estableixen les bases de les ajudes, els contractes que es formalitzen tindran una duració d'almenys sis mesos a jornada completa, i han d'iniciar-se durant l'any en curs, 2021. Està previst que les contractacions comencen el pròxim 1 d'octubre de 2021, i tal com ha explicat el regidor Sanjuan, abasten tot l'espectre de titulacions (universitat, cicles formatius de grau superior i de grau mitjà, i sense titulació -oficials/as de primera-): s'ofereixen 37 contractes per a persones amb titulació universitària, 18 per als grups de cotització de cicles formatius de grau superior, 27 per als de grau mitjà, i 29 oficials i oficiales de primera.

Es prorroga el contracte d'anàlisi de covid en aigües residuals

La Junta de Govern Local ha aprovat també prorrogar el conveni de col·laboració amb l'empresa General d'Análisis, Materials i Serveis, GAMASER SL, per a analitzar la presència de coronavirus en les aigües residuals de la ciutat. Tal com ha explicat el regidor Borja Sanjuan, es tracta de donar continuïtat a este sistema de detecció precoç de la presència del virus causant de la covid19 en les aigües residuals de València, ja que l'anàlisi molecular d'estes aigües permet constatar la presència o no de SARS-CoV-2, de manera que es pot determinar la tendència dels contagis i aplicar les mesures oportunes de prevenció. Borja Sanjuan ha recordat que l'Ajuntament de València ha sigut pioner en l'aplicació d'este sistema de control, i ha constatat com “lamentablement fa molt poc que ja s'anticipava en estes anàlisis de dades el que ha ocorregut, dies després, amb l'increment de la incidència acumulada a la nostra ciutat”. Per això, ha defensat la “utilitat d'esta eina, tant per a adoptar decisions com per a intercanviar dades amb la Conselleria de Sanitat, que és qui estableix les directrius i la manera en què ens enfrontem a la pandèmia. Des de l'Ajuntament –ha conclòs- hem cregut necessari ampliar l'aplicació d'estos controls que, tant de bo molt prompte, deixen de ser necessaris”.

El Molí de la Torre i el depòsit de Gas Lebón

En l'apartat de temes d'urbanisme, el regidor Sanjuan ha explicat que la Junta ha resolt de manera favorable l'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació de PGOU relativa a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València.

El mes de març passat es va aprovar iniciar l'avaluació ambiental, que ara s'aprova favorablement. El següent pas, ha explicat el regidor, serà donar el vistiplau a la modificació pertinent del Pla General d'Ordenació Urbana, PGOU. Amb l'aprovació de hui es fa un nou pas en la protecció d'este element del patrimoni industrial de la ciutat, que passarà de l'actual protecció de grau 2 a ser considerat Bé de Rellevància Local, BRL. Tal com ha explicat el regidor Borja Sanjuan, “amb esta actuació consolidem la protecció dels béns patrimonials dels nostres barris, en este cas de la Creu del Grau, posant en valor un símbol de la industrialització de la societat valenciana en el segle XIX i de la memòria obrera de la ciutat”.

També en l'àmbit de l'urbanisme, la Junta ha proposat l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU per a la reordenació urbanística dels terrenys del 'Molí de la Torre (Arrossers)' i el seu entorn, i la incorporació de les fitxes de protecció del Molí Arroser de la Torre i del Molí de la Pala en el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits.

La reordenació integral de l'entorn permet posar en valor el Molí Arrosser de la Torre i la seua ximenera, i garanteix la seua integració paisatgística. A més, mitjançant la seua declaració com BRL, estableix una continuïtat amb l'altre molí existent, “Molí de Pala”, que també es declara BRL. A més, amb la reordenació es qualifiquen com a terciaris els edificis del Molí arrosser i l'edifici protegit que dona a la Carretera Real de Madrid i al carrer Concepción Arenal, que fins ara es qualificaven com a ‘residencial’. A estos s'afig una superfície qualificada com a espai lliure privat al servei del terciari, en el qual s'integra la ximenera protegida.

Un vial i espai lliure públic garantiran a més la connexió visual entre els dos molins (Molí de la Torre i Molí de Pala) amb les seues ximeneres. Es genera també un bloc residencial exempt, que dona al carrer Concepción Arenal, amb un màxim de 5 altures. La Modificació Puntual del PGOU incorporarà a més la fitxa com BRL tant del Molí Arrosser (o de la Torre) com del Molí de Pala, que inclourà les ximeneres que existeixen en cadascun d'aquests edificis. “Esta actuació   –ha subratllat Sanjuan- permet posar en valor el patrimoni industrial i cultural dels nostres barris, vinculat en este cas a més a l'agricultura, tan important i representativa dels nostres Pobles del Sud”.

Finalment, la Junta de Govern Local ha admés a tràmit l'avaluació ambiental corresponent al Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries “Campanar-Ernest Lluch”, l'objecte de les quals és ordenar urbanística i arquitectònicament les infraestructures sanitàries corresponents a l’illa del nou complex sanitari “Ernest Lluch”, al barri de Campanar.

L'àmbit del Pla Especial és l’illa completa de 76.000 metres quadrats de superfície, que correspon a l'espai ocupat per l'antic complex sanitari La Fe. El concurs d'idees promogut per la Conselleria de Sanitat ha sigut la base per a l'ordenació, que s'articula al voltant de dos eixos principals perpendiculars, i diferència cinc àrees d'ordenació, que configuraran els nous espais. Esta ordenació en cinc grans àrees permetrà el desenvolupament per fases de tot el complex sanitari, com s'havia previst en el Pla Director.

A més, la zona verda principal, o Parc de la Salut, s'implantarà a banda i banda de l'eix principal de l'ordenació, que discorre entre l'avinguda de Campanar i el carrer Joaquín Ballester. Una vegada aprovat este Pla Especial, ha conclòs el regidor, podrà dur-se a terme tota la remodelació de l’espai. “Es tracta d'un projecte de gran envergadura molt demandat pels veïns i veïnes dels districtes del nord de la ciutat, que recuperen l'ús públic d'este gran espai i assegura les dotacions sanitàries necessàries per a la ciutadania”, ha finalitzat.

Pujar