elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La teoria que centra l'ensenyament en l'alumnat és l'orientació predominant del professorat de Formació Professional per a l'Ocupació

La teoria que centra l'ensenyament en l'alumnat és l'orientació predominant del professorat de Formació Professional per a l'Ocupació
  • Una investigació realitzada al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València afirma que les teories implícites del professorat de Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) varien depenent del col·lectiu

L'article «Teorías implícitas del profesorado de formacion professional para el empleo», publicat a la revista Estudios Pedagógicos, recull els principals resultats de la tesi doctoral d'Alicia Ros Garrido, dirigida per Almudena Navas i Fernando Marhuenda.

Amb aquest treball es confirma que el professorat de FPO –una modalitat destinada tant a persones ocupades com en situació d'atur per a millorar la qualificació professional– no té una única teoria implícita dominant, sinó que són multivariades. Les anàlisis realitzades han permés afirmar que, per a aquest tipus de docents, l'alumnat és el centre de gravetat. A més, s'han identificat tres orientacions de l'ensenyament: l'orientació cap al participant, l'orientació cap a la docència i l'orientació cap a allò social.

L'article se centra en dues de les modalitats de la Formació Professional per a l'Ocupació: Formació i inserció (dirigida prioritàriament a persones desocupades en general, encara que també poden participar persones treballadores ocupades) i Col·lectius (dirigida a persones desocupades amb alguna discapacitat o en risc d'exclusió social).

La conclusió és que les teories implícites o orientacions de l'ensenyança del professorat de Formació Professional per a l'Ocupació són diferents depenent del col·lectiu al qual van dirigides les accions formatives, ja que el professorat de la modalitat Col·lectius assumeix en major grau l'orientació cap a aspectes socials.

La investigació realitzada és d'orientació quantitativa i està basada en un mètode descriptiu. L'instrument utilitzat és l'adaptació del Cuestionario de teorías implícitas del profesorado sobre la enseñanza del pedagog Javier Marrero i inclou dades sobre l'acció formativa, la vinculació a l'entitat on treballa, el currículum i la seua experiència laboral com a professorat. La mostra és de 55 docents, que correspon aproximadament al 58% de la població objecte d'estudi, de la província de València. El treball de camp es va dur a terme entre febrer i maig de 2013.

"Cal continuar investigant en i sobre el context de la Formació Professional i, en concret, sobre les teories implícites del professorat de Formació Professional per a l'Ocupació, per tal de confirmar les orientacions i analitzar si varien les seues pràctiques depenent de les demandes de la tasca i del context", ha destacat Alicia Ros.

Pujar