3 de desembre de 2020 3/12/20

La mobilitat, els apartaments turístics i la neteja, principals preocupacions del 2020 per a la Federació de veïns de València

La mobilitat, els apartaments turístics i la neteja, principals preocupacions del 2020 per a la Federació de veïns de València - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  La mobilitat, els apartaments turístics i la neteja, principals preocupacions del 2020 per a la Federació de veïns de València - (foto 2)
  La mobilitat, els apartaments turístics i la neteja, principals preocupacions del 2020 per a la Federació de veïns de València - (foto 3)

  La Federació de Veïns de València, amb la seua presidenta María José Broseta al capdavant, ha fet un balanç del que ha sigut l'any 2019 en el que als barris i pobles de la ciutat es refereix i al mateix temps ha marcat una sèrie de prioritats a resoldre en l'exercici 2020.

  Mobilitat i Transport Públic

  En aquest sentit, la mobilitat ha sigut un dels grans temes de debat amb la irrupció del patinet elèctric i amb l'entrada en vigor de la nova ordenança que els regula. Sobre aquest tema, Broseta ha recordat que la Federació va al·legar perquè no sols les voreres, sinó també els carrers i places per als vianants, anaren d'ús exclusiu per a vianants, de manera que usuaris de patinets i ciclistes baixaren dels seus vehicles i caminaren al costat d'ells en aquests espais. Les al·legacions, no obstant això, van ser rebutjades.

  Segons la dirigent veïnal, “entrem en una legislatura en la qual s'albiren importants canvis especialment en el que a l'accessibilitat al centre històric es refereix pels processos de conversió en zona de vianants principalment de les places de la Reina, del Mercat/Bruixotes i de l'Ajuntament”. Així, ha afegit que “la Federació comparteix la filosofia de generar nous espais de qualitat per als vianants i en definitiva de transformar aquests nuclis, actualment concebuts com a rotondes i macro estacions d'EMT, en zones d'esplai per a la ciutadania”.

  Per aquest motiu ha anunciat que presentarà una instància per a proposar la creació de l'Oficina municipal del Vianant, amb representació de les diferents delegacions municipals amb competència en la matèria (Mobilitat, Urbanisme, Espai Públic, Protecció Ciutadana, etc), i amb presència dels principals agents socials, com la Federació de Veïns, xicotet comerç, consumidors i entitats que promoguen la mobilitat per als vianants.

  Aquesta oficina seria l'encarregada d'adoptar mesures de manera coordinada amb l'objectiu de potenciar la mobilitat per als vianants, que per a la Federació ha de ser la prioritària, seguida del transport públic i els transports alternatius (bicicleta o patinets). Entre les mesures a adoptar podríem destacar:

  ► Crear itineraris per als vianants assegurances i accessibles amb connexió viària a l'interior dels barris, entre barris i des d'aquests al centre de la ciutat.

  ► Augmentar el nombre de zones per als vianants i zones de coexistència amb preferència per a vianants de forma consensuada i coordinada i evitar que queden envaïdes de terrasses o altres usos lucratius.

  ► Eliminar o reduir barreres físiques i obstacles innecessaris de voreres, places i carrers per als vianants que penalitzen els desplaçaments a peu.

  ► Eliminar barreres arquitectòniques i ordenar el mobiliari urbà de l'espai públic per a garantir l'accessibilitat universal.

  ► Condicionar espais o àrees d'estada (places i parcs o uns altres) per a l'ús dels vianants en la seua mobilitat i temps d'oci.

  Quant al transport públic, Broseta ha lamentat que les freqüències de pas de l'EMT i de *Metrovalencia (competència aquesta última empresa de la Generalitat) continua deixant molt a desitjar i que no s'han notat millores significatives en l'últim any. A més, ha criticat que a escassos tres mesos per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, (està anunciat per al 20 de març), encara no s'ha informat de com es reordenaran les línies de bus que parisquen tant en aquesta plaça com en la de la Reina, amb milers de persones afectades per aquests canvis.

  Per aquest motiu l'entitat exigeix una ambiciosa campanya informativa per a la qual el moviment veïnal es presta a col·laborar amb l'objectiu que la informació arribe als barris. A més, Broseta ha demanat “un increment de servei en general en totes les línies de bus, metre i tramvia de la ciutat, també els mesos d'estiu, que redunde en unes freqüències de pas competitives, amb l'objectiu que l'EMT i Metrovalencia suposen una alternativa real al cotxe a l'hora de desplaçar-se al centre. La Federació sol·licita també que la línia de bus llançadora que travessarà el centre tinga almenys una parada a l'entorn de la plaça de la Reina i una altra en la plaça de l'Ajuntament i que la seua freqüència siga de dos i tres minuts.

  Ampliació Port València

  Sobre la polèmica per l'ampliació del Port de València, Broseta ha recordat que la Federació ja va presentar al·legacions contra el projecte inicial de l'any 2007 en considerar que posa de debò risc les nostres platges, el nostre parc natural de l'Albufera, a més de generar nombroses molèsties als veïns de *Natzaret, els qui ja van pagar un alt preu per l'expansió portuària aprovada en els anys 80 que va suposar la pèrdua de la seua platja.

  Aquestes molèsties es veuran agreujades pel trasllat de la terminal de creuers a les drassanes de Boluda, molt més prop del barri mariner, tal com recull el nou avantprojecte aprovat en 2018 per l'Autoritat Portuària.

  Per aquest motiu, aquesta Federació es manté en la mateixa posició, contrària a l'ampliació màximament després de les canvis realitzats en el projecte inicial els quals no s'ajusten a la declaració d'impacte ambiental (DIA) de 2007: “considerem innegociable la realització d'una nova DIA que garantisca que les platges no es veuran més erosionades del que ja estan; considerem que la ciutat ha cedit ja en massa ocasions al desenvolupament del port a costa de la platja de *Natzaret o de l'horta de la Punta amb la ZAL, i no obstant això no es veu cap avanç en les contraprestacions que el Port té pendents amb la ciutat, tals com cessió definitiva de tots els terrenys desafectats dels usos portuaris per a fer realitat d'una vegada el Parc de Desembocadura”. Broseta també ha advertit que la Federació presentarà al·legacions al projecte de l'ampliació nord com ja va fer en 2007 i que està radicalment en contra del túnel de l'accés nord, especialment si és per a camions.

  Neteja, habitatge, participació i seguretat en el Marítim

  Finalment, Broseta ha fet un repàs d'alguns dels principals problemes del passat any, els quals suposen també un repte de cara a l'any que comença.

  En primer lloc, la neteja continua generant nombroses queixes entre els veïns i veïnes dels barris. Un problema per al qual des de la Regidoria corresponent ja s'ha anunciat que s'incrementaran els recursos, per la qual cosa caldrà veure si són suficients. Malgrat tot, en aquest punt també cal fer una crida al civisme, ja que la neteja és cosa de tots. En aquest sentit, seria desitjable la realització de campanyes de conscienciació.

  L'habitatge és un altre dels grans problemes, a causa de l'elevat preu dels lloguers per l'auge dels apartaments turístics, que a més d'elevar els preus, resta oferta d'habitatge en règim de lloguer residencial.

  En aquest sentit, és necessari aplicar mesures per a evitar el problema de gentrificación que ja s'està donant en zones com Ciutat vella, Russafa o el Marítim, on fons d'inversió compren edificis sencers amb inquilins en els seus habitatges als quals acaben forçant a deixar les seues cases per a traure-les al mercat del lloguer turístic. Un problema molt greu que requereix de solucions immediates que podrien passar per un major control i sanció dels apartaments turístics il·legals i per la creació d'habitatge públic, a més de limitar l'oferta de nous habitatges turística on existisca una saturació.

  Quant als processos participatius continuen deixant molt a desitjar, especialment la consulta sobre els pressupostos. Aquestes consultes s'han de democratitzar fomentant la participació presencial. A més, els pressupostos participatius s'haurien de destinar a projectes proposats pels barris per a les seues pròpies zones d'influència.

  “Volem mostrar el nostre desacord amb el sistema que s'ha posat ja en marxa enguany, mesclant propostes pròpies de l'Ajuntament amb propostes ciutadanes”, ha lamentat Broseta, qui ha recordat que l'Ajuntament s'ha compromés a solucionar aquesta qüestió de cara a la pròxima edició de DecidimVLC.

  Quant a l'anunciat reglament de participació, s'ha de donar una major autonomia a les juntes de districte i un major protagonisme a les associacions de veïns que acrediten un mínim d'activitat, arrelament i implantació en els barris.

  La Federació vol manifestar el seu suport a les entitats del Marítim que es vénen manifestant per a exigir millores quant a la seguretat i la convivència. Per aquest motiu, demanem que s'establisquen dispositius conjunts de la Policia Nacional i la Local per a atallar el problema del tràfic de drogues que s'ha empitjorat especialment en zones com el Cabanyal, Malva-rosa o Velluters, on a més també es donen problemes de convivència associats a la prostitució de carrer. Cal posar en marxa mesures d'àmbit social i policial per a donar una eixida segura a les dones i actuar contra els proxenetes.

  Independentment de la creació de la taula cívica amb la Policia, “exigim la posada en marxa de l'Observatori d'Oci i Turisme, la creació del qual es va aprovar en l'últim ple municipal del passat mandat i que té per objectiu establir mesures entre tots els agents socials implicats per a atallar els problemes de contaminació acústica i sobreocupació de l'espai públic relacionats amb l'excés de terrasses, el botelló o els apartaments turístics”, ha explicat Broseta.

  Finalment, la Federació ha mostrat la seua preocupació per la proliferació de cases d'apostes en els barris amb població vulnerable, per la qual cosa seria desitjable que la futura Llei del Joc adoptara mesures de prevenció quant a la seua ubicació i de control d'accés a menors.

  Pujar