18 de gener de 2021 18/1/21

L'Ajuntament de València impulsa expedients sancionadors als propietaris d'espais agrícoles abandonats

L'Ajuntament de València impulsa expedients sancionadors als propietaris d'espais agrícoles abandonats - (foto 1)
  • Es tracta de parcel·les d’ús agrari que no es troben en un estat correcte de neteja i salubritat i que desatenen els requeriments previs per procedir al seu condicionament

MÉS FOTOS
L'Ajuntament de València impulsa expedients sancionadors als propietaris d'espais agrícoles abandonats - (foto 2)

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Agricultura, Horta i Alimentació Sostenible i el Consell Agrari Municipal, ha impulsat expedients sancionadors contra les persones propietàries de parcel·les d’ús agrari que no es troben en un estat correcte de neteja i salubritat i que desatenguen els requeriments previs per procedir al seu condicionament.

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha afirmat que l’objectiu d’esta iniciativa és conscienciar la ciutadania de la necessitat de mantindre les parcel·les agrícoles en un estat i ús adequats, tal i com establix la normativa vigent i ha defensat l’ús del Banc de Terres Agrícoles com a alternativa a l’abandó dels espais agraris. “El Banc de Terres suposa una ferramenta perfecta per pal·liar l’abandonament de parcel·les i els problemes que se’n deriven, com ara l’increment del risc d’incendi, la proliferació de plagues i rosegadors així com d’abocaments incontrolats, l’erosió del sòl o la degradació paisatgística”, ha explicat.

El regidor ha incidit en la importància de la transmissió a generacions futures dels coneixements de les pràctiques agrícoles i ha insistit en la necessitat “d’evitar la pèrdua del bagatge i la tradició culturals que suposa la interrupció” d’eixa transmissió intergeneracional. “Per això és important incentivar a les persones propietàries a posar-les en cultiu per terceres persones, amb la conseqüent disminució de problemes ambientals i socioeconòmics generats pels abandonaments”, ha afegit.

Els imports de les sancions a imposar, qualificades en principi com a lleus, poden ascendir fins als 300 euros, que es reduirien en un 20 % si les persones propietàries infractores reconeixen la seua responsabilitat. El termini de resolució i notificació de les sancions és de tres mesos.

Pujar