21 de setembre de 2020 21/9/20

L'Ajuntament sol·licita al Govern Central un Decret llei que assegure la condonació del deute de la Marina i la dotació econòmica al transport metropolità

L'Ajuntament sol·licita al Govern Central un Decret llei que assegure la condonació del deute de la Marina i la dotació econòmica al transport metropolità - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  L'Ajuntament sol·licita al Govern Central un Decret llei que assegure la condonació del deute de la Marina i la dotació econòmica al transport metropolità - (foto 2)

  El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha confirmat hui que l'Ajuntament sol·licitarà al Govern d'Espanya l'elaboració d'un Decret llei que assegure la condonació del deute de la Marina i la dotació econòmica al transport metropolità. També ha realitzat un balanç d'altres assumptes econòmics com l'abaixada del deute, el pagament mitjà a proveïdors o l'execució d'inversions.

  Ramón Vilar s'ha referit a les conseqüències que per a l'Ajuntament té la no aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i ha recordat que el projecte pressupostari contemplava la condonació del deute de la Marina i una major dotació econòmica al transport metropolità. En no ser aprovats els PGE, ha confirmat la presentació d'una moció en la Junta de Govern Local perquè el Govern d'Espanya elabore un Decret llei que permeta el compliment d'estos compromisos.

  Així mateix, Vilar també ha recalcat «la gran importància» que un segon Decret llei permeta l'aplicació dels romanents pressupostaris per a fer front als compromisos derivats de l'increment salarial al personal de l'Administració Pública i de l'aprovació del nou marc legal de jubilació de la Policia local. En el primer cas la quantia ascendix a set milions d'euros, que permetran als treballadors municipals «començar a recuperar part del poder adquisitiu perdut arran la crisi», mentre que el segon ascendix, segons Vilar, a 6.250.000 euros.

  BONIFICACIÓ DE L'IBI AMB PAGAMENT FRACCIONAT

  Més de 24.000 immobles s'han acollit a la possibilitat de fraccionament del pagament de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) sense perdre la bonificació del 2% respecte a l'import, segons les dades oferides este matí pel regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, qui ha destacat que «l'Ajuntament s'esforça per a ampliar les bonificacions fiscals en els pagaments de tributs».

  La nova modalitat de pagament inclou tres terminis de venciment del pagament, que seran els dies 31 de març, 20 de juny i 20 de setembre (o primer dia hàbil següent, si són inhàbils), i la bonificació, del 2%, que s'aplicarà en l'últim termini, sempre que tots s'hagen fet efectius per domiciliació. En cas d'impagament del primer termini, si el deute no queda satisfet dins del període voluntari, o en cas d'impagament de qualsevol dels restants terminis, es produirà la pèrdua del dret de la bonificació i l'inici del període executiu de pagament del rebut.

  A més, també s'ha anunciat que 678.500 unitats contribuents conformen la matrícula de l'IBI per a 2019, la qual cosa suposa un «lleuger increment» respecte a les 677.200 de l'any anterior, i que es traduix en un ingrés extra de 350.000€ aproximadament.

  OBJECTIU DE DEUTE COMPLIT

  Quant a altres dades econòmiques provisionals de l'exercici, 2018 ha tancat amb un deute d'una quantitat pròxima de 446 milions d'euros, per davall de l'objectiu de 500 milions establit per l'Ajuntament. Esta dada suposa prop del 53% de la capacitat econòmica del Consistori, cosa que valora «positivament» el regidor d'Hisenda. «El nostre objectiu és, que abans de finalitzar el mandat, el deute baixe fins als 430 milions d'euros aproximadament», ha afegit.

  Durant l'exposició del balanç econòmic de 2018, el regidor d'Hisenda ha confirmat que el període mitjà de pagament a proveïdors de l'Ajuntament se situa ja en 3,10 dies. «Esta dada evidencia una evolució clarament positiva, ja que en 2017 era de 5,7 dies; en 2016, de 11,5; en 2015, de 48 i en 2014, de més de 50 dies», ha explicat.

  De la mateixa manera, ha exposat que, durant 2018, s'ha destinat el 47,7% del pressupost de 184 milions d'euros referents a l'execució d'inversions. «Hem augmentat la quantitat de capital destinat a l'execució d'inversions, però encara no estem satisfets amb estes xifres», ha expressat Vilar.

   

  Pujar