15 de gener de 2021 15/1/21

L'Ajuntament i l'Agència Tributària Valenciana prorroguen el conveni de col·laboració en matèria d'embargaments

  El conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Agència Tributària Valenciana (ATV) -dependent de la Conselleria d'Hisenda-, en matèria d'embargaments per multes de trànsit, ORA, sancions i altres tributs municipals a realitzar fora del terme municipal de València, ha sigut prorrogat un any més després de l'aprovació de l'addenda per part del Ple del Consell.

  En concret, s'ha acordat estendre esta col·laboració fins a juny de 2020, ja que «el desenvolupament del conveni fins ara ha sigut molt satisfactori per a les dos administracions». Amb la signatura d'esta col·laboració, l'Agència Tributària Valenciana pot demanar informació a entitats financeres i autoritzar sol·licituds d'embargament per a reclamar el pagament de multes interposades per l'Ajuntament. El conveni, signat en 2017 per l'alcalde de València en funcions, Joan Ribó, i pel conseller d'Hisenda en funcions, Vicent Soler, s'ha renovat, en esta ocasió, per segona vegada.

  El regidor d'Hisenda en funcions, Ramón Vilar, ha manifestat que «estem ja iniciant la segona fase del conveni que correspon a deutes tributaris». Les «simulacions de remeses» enviades a l'Agència Tributària Valenciana, referents a deutes tributaris en executives i corresponents a persones físiques i jurídiques que no tenen comptes corrents en oficines bancàries en el terme municipal de València, «ha resultat exitosa».

  Segons Vilar, «estem en condicions de remetre a l'Agència Tributària Valenciana les remeses en fase d'embargament d'una important quantitat d'impagaments per a la seua execució, per la qual cosa m'atreviria a dir que, quasi doblarem els ingressos actuals d'al voltant de sis milions d'euros cobrats en multes i sancions mitjançant el conveni que en el seu moment vam subscriure».

  En este sentit, l'administració local només té capacitat d'embargament sobre comptes corrents que estiguen obertes en oficines bancàries que corresponguen al seu terme municipal. Per contra, la competència d'embargament de l'Agència Tributària Valenciana s'estén a tot el territori de la Comunitat Valenciana.

  Vilar ha explicat que «s'han establit les bases perquè durant els pròxims quatre anys de mandat es puguen recuperar una gran quantitat de milions d'euros» posat que junt als embargaments sobre multes i sancions, incorporem ara la gestió del deute tributari i en «molt breu període de temps les denominades grans sancions». A més, ha argumentat que «s'estan establint les bases per al conveni amb l'Agència Tributària d'Espanya el mateix tipus d'actuació per a aquells comptes corrents oberts en oficines bancàries de fora de la Comunitat Valenciana».

  «El nostre repte és augmentar substancialment els ingressos. Simplement fent una cosa tan justa com és que el que tinga una obligació de pagament amb el nostre Ajuntament no puga alliberar-se de la mateixa per no tindre compte corrent domiciliat a València», ha afegit.

  En un altre ordre de qüestions, el regidor en funcions ha informat que el període mitjà de pagament, en maig de 2019, sobre el pressupost consolidat de l'Ajuntament de València, ha sigut de 26’7 dies.

  Pujar