20 de gener de 2020 20/1/20

L’ajuntament constituïx la borsa de treball d’integració social

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà este divendres la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic d’integració social per a nomenaments interins en el servici de Benestar Social per agilitzar la tramitació vinculada a l’aplicació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i de la Llei de Renda Valenciana d’Inclusió. La integraran les 235 persones admeses en la convocatòria.

  La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha explicat que esta borsa de personal interí dona resposta a “la voluntat del govern de Joan Ribó per agilitzar el màxim possible les tramitacions vinculades a dos lleis tan importants com les que beneficien les persones dependents i les seues famílies, així com les persones que necessiten la renda d’inclusió, dos ferramentes que atenen a les persones més desfavorides per les que les administracions públiques hem de fer l’esforç màxim per garantir el seu benestar”.

  Considerant el volum de possibles sol·licitants tant de dependència com de renda d’inclusió, les atribucions que corresponen a l'Ajuntament a través dels servicis socials, la seua consideració de prestacions bàsiques del sistema públic de servicis socials, el procediment i els terminis previstos per a la resolució dels expedients de concessió d'estes, es fa necessària la dedicació de professionals experimentats en l'àmbit dels servicis socials. Alhora, cal considerar la impossibilitat de proveir estos llocs de treball de forma immediata per personal funcionari de carrera i la necessitat urgent i inajornable d'atenció a la ciutadania que permeta garantir el dret a una prestació econòmica per a cobrir necessitats bàsiques a la unitat de convivència que manque dels recursos econòmics suficients per a la cobertura d'estes. Per tot açò, “este procediment és el que ens permet donar una solució ràpida i àgil per a cobrir unes necessitats tan bàsiques per a una part de la ciutadania”, ha destacat Notario.

  ocultar
  L’ajuntament constituïx la borsa de treball d’integració social
  Pujar