elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament aprova actuacions de construcció i reforma de parcs i jardins en cinc pobles de València

L'Ajuntament aprova actuacions de construcció i reforma de parcs i jardins en cinc pobles de València

  L'Ajuntament de València ha aprovat cinc projectes remesos des de la regidoria de Medi Ambient per dur endavant obres de construcció i remodelació en parcs i jardins en cinc pobles diferents de València, en el marc del Pla Provincial d'Obres i Servicis per a municipis de més de 50.000 habitants (SOM +) de la Diputació de València.

  Esta inversió es duu a terme en els pobles de València de Benifaraig, Pinedo, Carpesa, Mauella-Tauladella i Castellar-l'Oliveral i té un cost zero per a l'Ajuntament, ja que està íntegrament finançada per la Diputació, per un import total de 144.328,66 euros.

  «Per a l'Ajuntament és molt important poder arribar als pobles de la ciutat, també en matèria de parcs i jardins. Estes intervencions milloraran i dignificaran espais centrals d'estes cinc poblacions pertanyents a la ciutat de València», ha manifestat hui la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano.

  CINC POBLES, CINC PROJECTES

  Castellar-L'Oliveral: Nova zona d'oci per a gossos

  Amb un pressupost de 59.636,50 euros i un termini d'execució d'obra de 60 dies, la Regidoria de Parcs i Jardins construirà un espai de sociabilització canina de 648 metres quadrats, que inclourà un camí d'accés de dos metres d'ample de formigó, que acabarà en una plataforma de 24 metres quadrats per a facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La resta de la superfície serà de terra de morter.

  La zona canina anirà delimitada per tanca, i per evitar olors i humitejar la terra, s'instal·larà una xarxa d'aspersors amb programador horari. També està previst instal·lar una font, cinc bancs de fusta, dos papereres amb dispensador de bosses, una placa amb les normes d'ús de la zona canina, cinc pals perquè els gossos orinen i cinc arbres per dotar d'ombra amb nous escocells i tanca per protegir-los de les miccions dels gossos.

  Pinedo: Remodelació del parc de Mossén Cuenca i actuacions d'il·luminació en la plaça Major

  Amb un pressupost de 31.911,40 euros, i un termini d'execució de 45 dies, a Pinedo, l'obra consisteix en l'ampliació de la zona de jocs existent en el parc de Pare Conca, instal·lant nou paviment de seguretat i nous jocs infantils, dos jocs de molls, un tobogà, un engronsador cistella adaptat, un balancí de quatre places i un cartell indicador de la zona de jocs. A més, es reemplaçaran nou dels bancs existents i es repintaran els quatre que es mantenen.

  D'altra banda, a la plaça Major de Pinedo, davant dels números 3 i 4, s'instal·larà una lluminària per millorar la il·luminació de les dos petanques existents, estarà formada per una nova columna model Mahuella i dos lluminàries model Campanar-LED.

  Carpesa: remodelació del parc infantil de l'Ermita amb noves taules de pícnic

  Amb un pressupost de 22.978,90 euros i 45 dies d'execució, Parcs i Jardins actuarà en els jocs existents renovant el paviment de seguretat i els jocs per altres nous, engronsador cistella adaptat, joc moll adaptat, balancí de dos seients, tobogà i cartell indicador de la zona de jocs. També s'instal·laran dos taules de pícnic i es plantarà un celtis australis a l'escocell-jardinera que hi ha al costat d'una de les dos zones de jocs infantils.

  Mauella-Tauladella: Renovació total a la plaça Sant Benet

  Amb un pressupost de 17.536,38 euros i 45 dies d'execució, l'obra consisteix en la renovació del paviment de la zona enjardinada, ja que el paviment actual es troba en mal estat. S'eliminaran les barreres arquitectòniques en els quatre accessos al jardí. A la zona central es demolirà la solera de formigó quarterada i s'executarà una nova amb formigó imprés.

  També s'actuarà en la il·luminació desmuntant els dos fanals existents i s'instal·laran quatre nous situats sobre la font, un a cada cara. S'instal·laran quatre bancs nous amb llistons de fusta tropical i potes de fosa de ferro dúctil acabat en martell al lloc dels existents. A la font es reposarà un escut de granit de la font similar a l'existent.

  Benifaraig: Més seguretat al parc infantil de la plaça del Greco mitjançant

  Tanca perimetral i la col·locació de la senyalètica que indica usos i prohibicions. En este cas, l'actuació compta amb un pressupost assignat de 12.265,21 euros i es tracta de millorar la protecció als xiquets i xiquetes usuàries del parc, per això s'instal·larà una tanca perimetral que dificulte el pas directe a la calçada. Hi haurà tres accessos d'un al costat de la font, un d'altre al costat de l'accés de l'església i un de tercer al carrer Ferrer i Bigne. També s'instal·laran tres cartells amb les normes d'utilització un a cada un dels accessos.

  Pujar