18 de gener de 2021 18/1/21

Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya

Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 1)
  • Coneix a aquests set grans exemples de lideratge científic valencià

Set investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) es troben entre les millors científiques residents a Espanya, segons el rànquing elaborat pel grup per a la Difusió de l'Índex h (DIH). Es tracta d'Amparo Chiralt Boix, Mercedes Álvaro Rodríguez, Mª del Carmen Muñoz Roca, Mª Victoria Borrachero Rosat, Josefa Mula Bru, Sara Iborra Chornet i Mª Dolores Marcos Martínez.

Per a l'elaboració d'aquesta classificació, el grup DIH avalua tant l'índex h de cada investigador –aquest valor mesura la qualitat científica del personal investigador a partir del nombre de citacions dels seus articles- com el seu factor h –que és el quocient entre el citat índex de cada investigador i la mitjana tots els que apareixen en rànquing en la seua àrea.

Amparo Chiralt destaca en l'àmbit de la ciència i tecnologia dels aliments; Mercedes Álvaro i Sara Iborra en química física; Mª del Carmen Muñoz és una de les investigadores més excel·lents en química inorgànica i nuclear; Mª Victoria Borrachero en tecnologia de l'edificació i construcció; Josefa Mula Bru en enginyeria industrial i Mª Dolores Marcos en química.

Amparo Chiralt Boix

Doctora en Química i catedràtica de Tecnologia d'Aliments de la UPV, Amparo Chiralt és investigadora del IUIAD i l'actual directora de l'Escola de Doctorat UPV. En els últims 15 anys, els seus estudis se centren en l'àrea de materials biodegradables actius (antioxidants/ antimicrobians) per a l'envasament d'aliments mitjançant l'ús de fonts renovables. Això representa una contribució a la revaloració de residus agroalimentaris i a la reducció de l'ús dels plàstics derivats del petroli altament contaminants, dins del concepte d'economia circular.

Amparo Chiralt ha participat en 95 projectes competitius d'I+D (30 com a líder) i 11 contractes de transferència amb empreses. A més, és autora de 102 capítols de llibre en editorials prestigioses, 270 articles i 10 patents.

Mercedes Álvaro Rodríguez

Mercedes Álvaro és doctora en Química i catedràtica de Química Orgànica de la UPV. És responsable del grup de Fotoquímica Heterogènia i Mediambiental. Ha desenvolupat el seu treball en el camp de la catàlisi i fotocatàlisis mediambiental, on cal destacar els seus assoliments en la destrucció de microorganismes resistents (legionel·la), de contaminants orgànics d'origen industrial i agrícola, així com a incorporar les tècniques d'oxidació avançada en els processos de potabilització d'aigües superficials.

Un altre dels camps en els quals ha desenvolupat el seu treball ha sigut en la preparació de materials semiconductors amb aplicacions en optoelectrònica, per a la construcció de dispositius electroluminiscents, transistors i com (foto)catalitzadors de reaccions de Química Fina per a la síntesi de productes d'interés industrial. Mercedes Álvaro ha participat en 45 projectes competitius d'I+D regionals, nacionals, europeus i de l'OTAN, dels quals ha sigut IP en 25 d'ells. Ha dut a terme 24 contractes o projectes d'I+D+i amb empreses i instituts d'investigació i participat en 5 patents. Té 238 publicacions amb 10308 cites (el seu índex h és 56).

Mª Victoria Borrachero Rosado

Doctora en Química i catedràtica d'Enginyeria de la Construcció de la UPV, Mª Victoria Borrachero és investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH). Des de la seua incorporació al grup GIQUIMA –UPV, les seues línies de treball s'han centrat en l'estudi dels materials de construcció i el medi ambient.

Ha desenvolupat treballs relacionats amb la incorporació de residus i la seua valorització en l'àmbit de l'enginyeria civil. En els últims 10 anys els seus estudis se centren en la fabricació de materials geopolimèrics, sense ciment Portland, usant residus industrials, ceràmics i de biomassa. Mª Victoria Borrachero ha participat en 27 projectes competitius d'I+D (5 com a líder) i 35 contractes de transferència amb empreses.

A més, és autora de 110 articles en revistes d'alt índex d'impacte, 15 en altres revistes, 11 capítols de llibre i més de 200 comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Actualment és presidenta de la comissió d'Enginyeria i Arquitectura per a l'Acreditació de professorat en ANECA.

Josefa Mula Bru

Doctora Enginyera d'Organització Industrial i catedràtica d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de València (UPV), Josefa Mula Bru és membre de la comissió científica i tècnica del Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de Producció (CIGIP) de la UPV. A més, és subdirectora de Qualitat de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi de la UPV des de 2008. Ha publicat (en col·laboració) més de 90 articles en revistes científiques de rellevància.

Les seues contribucions principals se centren en la investigació i aplicació de mètodes quantitatius per a l'optimització dels processos de gestió de la producció (previsió de demanda, planificació, programació i control de la producció, entre altres) en empreses i cadenes de subministrament industrials. És coautora dels llibres editats per Springer: “Supply Chain Simulation: A System Dynamics Approach for Improving Performance” i “Operations Research Problems. Statements and Solutions”.

En l'actualitat, Josefa Mula lidera un projecte del pla nacional (CADS4.0) per al disseny i desenvolupament de la cadena de subministrament 4.0. És editora Cap del International Journal of Production Management and Engineering, editora del Journal of Industrial Engineering and Management, Direcció i Organització i Mathematical Problems in Engineering, editora convidada del Central European Journal of Operations Research i membre de l'equip editorial del International Journal of Operations Research and Information Systems i Modelling.

Mª Carmen Muñoz Roca

Doctora en Física i catedràtica de Física Aplicada de la UPV, MªCarmen Muñoz Roca és investigadora del Centre de Tecnologies Físiques i subdirectora del Departament de Física Aplicada de la UPV. La seua activitat investigadora se centra principalment en la correlació estructura-propietats magnètiques i òptiques de materials moleculars metall-orgànics termo- piezo- i foto-commutables que són font de transicions de fase de primer ordre. Aquests materials són de gran interés en el disseny de nous dispositius sensors i d'emmagatzematge d'informació a nivell molecular. Ha participat en un gran nombre de projectes europeus, nacionals i autonòmics. Actualment té publicats 220 articles, la majoria d'ells en revistes d'índex d'impacte alt (índex h: 54).

Sara Iborra Chornet

Sara Iborra és Doctora en Farmàcia i catedràtica de Química Orgànica en el departament de Química de la Universitat Politècnica de València. És investigadora de l'Institut de Tecnologia Química (UPV-CSIC, Centre d'Excel·lència Sever Ochoa) i coordinadora del programa de Doctorat de Química Sostenible de la UPV.

La seua principal àrea d'investigació és el desenvolupament de nous processos catalítics per a la producció de biocombustibles i productes químics de valor com a fàrmacs, nous materials polimèrics, perfums o detergents biodegradables a partir de matèria primes renovables com són els residus lignocelulòsics (biomassa), seguint els principis de la Química Sostenible.

Ha participat en més de 30 projectes d'I+D tant regionals, nacionals com a europeus, en 8 d'ells com a investigador principal i 11 contractes de transferència amb algunes de les empreses més importants del sector químic (Repsol, ICI, Rhodia, IFF, Solvay, Tècniques Reunides). És autora de més de 100 articles en revistes d'alt impacte, de 7 capítols de llibre i 24 patents.

Mª Dolores Marcos Martínez

Mª Dolores Marcos Martínez és doctora en Química i catedràtica d'Universitat en el Departament de Química de la Universitat Politècnica de València. En l'actualitat desenvolupa la seua investigació en l'Institut Interuniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) i en la Unitat Mixta UPV-IIS la FE.

El seu treball se centra en el disseny de nous materials híbrids orgànic-inorgànic aplicats al disseny de sondes per a la detecció d'espècies químiques d'interés mediambiental i biològic, l'eliminació efectiva de contaminants en aigües, i el desenvolupament de "portes moleculars" per a l'alliberament controlat en el camp biomèdic i en alimentació.

Dins de l'IDM dirigeix la línia d'investigació enfocada a l'aplicació de materials híbrids en la resolució de problemes del sector de l'alimentació, com són l'alliberament controlat de substàncies d'interés alimentari i la protecció antimicrobiana de superfícies d'ús en el sector d'alimentació. Ha publicat un total de 189 articles indexats en revistes de primera línia en el camp de la química i els seus treballs han sigut citats en més de 8650 ocasions (índex h: 48). És coautora de 14 patents (una d'elles llicenciada) i ha participat en 93 projectes d'investigació competitius d'I+D (19 com a líder).

MÉS FOTOS
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 2)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 3)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 4)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 5)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 6)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 7)
Set investigadores de la UPV, entre les millors científiques d'Espanya - (foto 8)
Pujar