27 de novembre de 2020 27/11/20

La Fundació Esportiva Municipal aconseguix la seua millor ràtio de pagament mitjà a proveïdors de 2017

  La Fundació Esportiva Municipal ha reduït la seua ràtio de pagament mitjà a proveïdors una miqueta més de tres punts respecte a la xifra del mes passat, i ha aconseguit el millor índex de tot 2017. Durant el mes de novembre, la ràtio de pagament mitjà de la FDM s'ha situat en -12,87, la qual cosa suposa una notable millora sobre el mes anterior, octubre, que va ser del -9,58.

  La ràtio que definix el període mitjà de pagament a proveïdors resulta de la ponderació del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial en què es valoren els períodes de pagament o demora i les quantitats pendents o satisfetes. Les dades obtingudes en les últimes setmanes indiquen que la Fundació Esportiva Municipal està atenent a les seues obligacions de pagament molt per davall dels terminis mitjans.

  Es tracta d'una de les xifres més baixes que ha aconseguit l'entitat en els últims anys. Des de juliol del 2014, Mitjançant Un Reial Decret es va obligar a totes les entitats de dret públic a calcular i donar a conéixer este indicador, que pondera el temps de pagament (o retard en este) del deute comercial, i les quantitats pendents o satisfetes. Durant el mes de novembre, des de la FDM s'han satisfet factures per un import total de 355.346,64 €

  Quant a la mitjana de 2017, se situa en -0,30 punts, la qual cosa vol dir que la Fundació rebaixa en tres punts la mitjana algoritme que es trau de les factures pagades en eixe mes i els pendents de pagaments respecte a l'any 2016.

  La presidenta de la FDM i regidora d'Esports de l'Ajuntament de València. Maite Girau, s'ha mostrat satisfeta "per l'eficàcia demostrada en la gestió de pagament de factures".

  Pujar