elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Les dones són més actives que els homes en la cerca d’ocupació, segons les últimes dades de la UV

Les dones són més actives que els homes en la cerca d’ocupació, segons les últimes dades de la UV

  Les dades registrades durant l’any 2020 per UVocupació, el servei d’ocupació de la Universitat de València, mostren que les dones universitàries són més actives que els homes en la cerca d’ocupació des que comencen la seua carrera professional com a estudiantes fins al moment de la seua incorporació al món laboral. Així es posa de manifest a través de la següent radiografia realitzada per àrees d’especialització del servei.

  Des d’UVocupació es treballa diàriament per a aconseguir un dret humà fonamental: la igualtat de gènere. No només el 8M, sinó tot l’any i a través de les diferents seccions es fomenta l’equitat entre homes i dones, ja siga en el procés de cerca de treball, com també en la inserció laboral, en els cursos formatius i en les enquestes.

  Partint de les xifres d’usuaris per gènere, de les 4.179 persones inscrites en el servei d’ocupació, 2.492 són dones i 1.687 homes. A aquestes dades els segueixen les esbiaixades per àrees, on es reflecteix que el públic femení és més actiu que el masculí en la utilització dels serveis, així com en la participació de sessions d’assessorament, formació i orientació, i, per tant, en la cerca activa d’ocupació.

  Llenguatge inclusiu i currículums blindats

  Respecte a l’ocupació, d’una banda, totes les ofertes que es publiquen en el portal www.uv.es/bolsadetrabajo tenen un tractament inclusiu del llenguatge (van ser al voltant de 600 les oportunitats laborals gestionades en 2020). I, d’una altra, en els processos de selecció de la Fundació General de la Universitat de València, UVocupació garanteix el tractament igualitari de les candidatures mitjançant l’ús de currículums cecs o blindats, i li dóna aquesta opció, així mateix, a totes les empreses del portal, de manera que l’ocupador únicament té accés a les competències de l’aspirant i no a les seues dades personals més sensibles, com l’edat, el sexe, la nacionalitat, la fotografia o el lloc de residència. Així doncs, en aquests CV no s’inclou informació que siga susceptible de discriminar els candidats que es presenten a un reclutament i es posa el focus en les capacitats professionals, la formació acadèmica i l’experiència; a diferència del que pot ocórrer amb alguns processos selectius de llocs que ja tenen un biaix sexista, com és el cas del personal de recepció o atenció telefònica.

  Les jornades i els Fòrums d’Ocupació i Emprenedoria, organitzats en col·laboració amb les diferents facultats de la Universitat, igualment, han estat comptant amb una major participació femenina. Ara per ara, en els esdeveniments celebrats entre octubre de 2020 i febrer de 2021 el seguiment de les dones ha sigut del 63%.

  D’altra banda, durant l’any passat l’Àrea de Discapacitat va atendre 126 persones, de les quals el 52,3% van ser dones i el 48% homes. Així mateix, els números de les insercions laborals reflecteixen que les dones (63,9%) van aconseguir més treball que els homes (36,1%).

  Orientació i formació

  Malgrat la situació de pandèmia per la covid-19, l’equip d’Orientació Professional va continuar durant tot l’exercici amb l’atenció en línia. Per això, les dades reflecteixen un augment en l’assistència virtual tant en homes com en dones. No obstant això, elles van ser les que en major mesura van assistir a les sessions d’assessorament: prop d’un 63% del total de participants.

  Els cursos amb crèdits, un els pilars fonamentals de l’Àrea de Formació, també presenten una major presència femenina. Segons els números de l’últim curs (setembre-abril 2020/2021), quasi el 55% dels 881 matriculats són dones.

  Més igualtat en Ciències

  Finalment, des de l’Àrea d’Estudis d’Inserció es realitzen enquestes representatives de l’univers educatiu de la UV que donen lloc als informes generals de Grau i Màster o Doctorat. L’últim estudi realitzat en Graus ha demostrat que en la branca de coneixement de Ciències la bretxa de gènere està més equilibrada respecte a altres branques. En aquest sentit, les dades reflecteixen que homes i dones tenen un sou similar, mentre que el grau de satisfacció laboral d’elles és major que el d’ells. Similar és el cas en Arts i Humanitats, àrea en la qual el 64,7% de les dones treballa en un lloc ajustat al seu nivell d’estudis i més d’un 76% afirma tindre una jornada d’ocupació de la seua preferència.

  Quant a la participació activa en les enquestes realitzades per aquesta àrea, el major nombre de persones preguntades han sigut dones, com a reflex del que ocorre amb les xifres de persones matriculades que, conforme a les últimes dades publicades pel Servei d’Anàlisi i Planificació de la Universitat (SAP), de les 51.058 matrícules del curs 2019-20, 31.442 van ser de dones i 19.616 d’homes, és a dir, prop d’un 50% menys. Així doncs, els últims estudis d’UVocupació han comptat amb la participació de 3.191 dones enfront de 1.963 homes en el cas de l’anàlisi en Graus; mentre que en l’estudi de Màsters, el 61,6% de les respostes als qüestionaris van ser realitzades per dones.

  Pujar