5 de desembre de 2020 5/12/20

El diagnòstic assenyala el problema per l’excés de velocitat i la falta de respecte als senyals de trànsit

  Els comportaments incívics, l'excés de velocitat i la falta de respecte a la senyalètica i els semàfors són els problemes principals en el diagnòstic de situació que s'ha fet, a petició de la Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, com a base per a elaborar el Pla de Seguretat Viària de la nostra ciutat, que es preveu que estiga enllestit en desembre.

  Segons el diagnòstic del comportament de les persones usuàries, a partir de formularis emplenats per entitats de la Mesa de la Mobilitat, que també han sigut convidades a participar en l'elaboració del Pla de Seguretat Viària, i de respostes rebudes per les associacions de veïns i veïnes de València, l'excés de velocitat, la sensació d'impunitat i la falta de percepció del perill són alguns punts clau a tenir en compte.

  "El diagnòstic ens indica que hi ha una percepció majoritària de falta de civisme entre les diverses persones usuàries de l'espai públic, vinculada en part a una falta de cultura del respecte cap a les persones usuàries no motoritzades", ha destacat el regidor de Mobilitat Sostenible al consistori, Giuseppe Grezzi, qui ha destacat la realització d'un taller participatiu i el fet que les entitats socials, veïnals i empresarials estiguen convidades a participar en tot el procés d'elaboració del pla.

  La consultora encarregada de fer l'estudi també assenyala com a punts clau del diagnòstic de situació la "sensació d'impunitat i la falta de percepció del perill que fa que les persones usuàries motoritzades assumisquen riscos innecessaris" durant els seus desplaçaments. A més, es conclou que els vehicles motoritzats circulen amb velocitats elevades i que hi ha una conducció temerària de motoristes. També s'indica que les persones que conduïxen fan un ús cada vegada major dels telèfons mòbils durant la conducció i que hi ha distraccions de vianants motivades per l'ús d'auriculars i també dels propis telèfons mòbils. Per últim, s'assenyala la pràctica d'estacionar en llocs no habilitats.

  "Este diagnòstic és fonamental per poder avançar en l'elaboració del Pla de Seguretat Viària que redundarà en la consecució d'un model de mobilitat a la nostra ciutat més segur per a totes i tots", ha afirmat Grezzi.

  El diagnòstic també aborda la recollida i tractament de dades sobre accidentalitat, on es destaca que cada any es registren a València més de 10.000 accidents i delictes, el que suposa una mitjana de 27 informes diaris registrats exclusivament per la Unitat d'Atestats de la Policia Local. A més, s'especifica que no hi ha una identificació actual dels punts de concentració de l'accidentalitat amb ferramentes estadístiques i no s'analitza la relació entre l'accidentalitat i les intensitats del trànsit a la ciutat.

  Pel que fa a les infraestructures, el diagnòstic de situació conclou que hi ha itineraris en mal estat, carrils bici inconnexos i incoherents, massa obstacles en la via, falta de visibilitat en interseccions on confluïxen carrils de circulació i carrils bici i defectes al paviment que afecten sobretot als motoristes. En este apartat destaca també que les infraestructures viàries han sigut dissenyades durant molt de temps de forma exclusiva per al trànsit de vehicles.

  Grezzi ha destacat que "este treball evidencia la necessitat d'incidir en les polítiques municipals que estan canviant el paradigma de la ciutat en allò referent a la forma de moure's per ella, traslladant el focus cap a les necessitats de les persones que no utilitzen el vehicle privat i garantint la sostenibilitat i una seguretat major per a totes i tots".

  Pujar