25 de maig de 2020 25/5/20

El Clínic incorpora una tècnica pionera per a obtindre mostres de teixit dels pulmons

El Clínic incorpora una tècnica pionera per a obtindre mostres de teixit dels pulmons - (foto 1)
  • S'evita fer una biòpsia quirúrgica pel que és menys complicat i no requereix ingrés hospitalari

MÉS FOTOS
El Clínic incorpora una tècnica pionera per a obtindre mostres de teixit dels pulmons - (foto 2)
El Clínic incorpora una tècnica pionera per a obtindre mostres de teixit dels pulmons - (foto 3)

La Unitat de Broncoscòpies del Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic Universitari de València ha realitzat recentment la primera biòpsia transbronquial amb criosonda per al diagnòstic de les malalties pulmonars intersticials difuses (EPID), un grup de malalties que afecten els alvèols del pulmó.

El diagnòstic definitiu d'aquestes malalties és un procés complex que precisa la integració multidisciplinària de variables clíniques, radiològiques i de presa de mostres de teixits.

Tal com ha explicat Jaime Signes-Costa, cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic, “quan cal obtindre mostres de teixit pulmonar, la biòpsia pulmonar quirúrgica ha sigut el procediment recomanat pel seu rendiment diagnòstic, no obstant això, en diversos estudis la biòpsia transbronquial amb criosonda ha sigut descrita com una tècnica segura que permet obtindre teixit pulmonar amb menys complicacions respecte a la biòpsia pulmonar quirúrgica i amb un rendiment superior a la biòpsia transbronquial amb pinça convencional”.

La diferència principal quant a la biòpsia quirúrgica és que els pacients no requereixen ingrés hospitalari i que el mal pulmonar que es produeix és mínim. La intervenció ha sigut realitzada per Paola Ordóñez, al costat de José Franco, Cap de la Unitat i Jaime Signes-Costa, Cap de Servei.

De manera ambulatòria i anestèsia general

El procediment es realitza de manera ambulatòria, amb anestèsia general i intubació orotraqueal baix control fluoroscópico i s'utilitza una pilota d'oclusió per al control hemorràgic tal com recomana el consens d'experts publicat recentment. Encara que no pot substituir a la biòpsia pulmonar quirúrgica, és una alternativa de la qual es podrien beneficiar els pacients atesos en el centre.

Aquest avanç també ha sigut possible gràcies a la implicació d'un equip multidisciplinari amb experiència en el camp de l'EPID, compost per professionals de les àrees de pneumologia, medicina interna, radiologia, reumatologia i anatomia patològica en el qual es realitza la selecció dels pacients.

L'hospital disposa a més de la consulta monogràfica de EPID liderada per Manuela Marín, experta en aquest grup de patologies qui dirigeix les mesures terapèutiques d'aquests pacients i a la qual se suma els avantatges d'aquesta nova tècnica.

Pujar