24 de novembre de 2020 24/11/20

Les ajudes municipals per als comerços de proximitat es podran sol·licitar fins el 27 d’agost

    El Butlletí Oficial de la Província de València publica este dilluns la resolució de la convocatòria de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de València per destinar 287.000 euros per a subvencionar nous comerços de proximitat i consolidar els ja existents en la ciutat. D'esta forma s'obri un termini per a la presentació de sol·licituds per part de xicotetes empreses i microempreses fins el pròxim diumenge 27 d'agost.

    El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha explicat que amb esta línia d'ajudes públiques i de lliure concurrència els comerços podran rebre fins a un màxim de 3.000 euros per finançar el total de les seues despeses justificades. "Volem dinamitzar la vida comercial dels nostres barris amb estes ajudes als comerços de proximitat", ha afirmat. A més, ha explicat que el termini de presentació de sol·licituds el determina en exclusiva la data de publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província.

    Amb les subvencions per al comerç de proximitat es podran afrontar despeses corrents derivades d'aspectes com la titularitat, l'exercici, el desenvolupament i la millora del negoci o l'activitat comercial. "Són unes ajudes molt importants perquè, per exemple per a les persones autònomes, faciliten el poder fer front tant al manteniment dels negocis ja existents com a la creació de nous", ha afirmat Galiana.

    Les ajudes es podran destinar, per exemple, al pagament de lloguers dels locals comercials, a la realització de cursos de formació del personal, a la implantació de sistemes de qualitat comercial o de noves tecnologies de gestió empresarial, a la realització d'auditories energètiques o de millores del comerç, a la millora del posicionament de l'establiment en el mercat, a la millora o la difusió de la imatge corporativa i l'elaboració de material gràfic i documental, entre altres. "Són molts els aspectes a què podem ajudar amb esta línia de subvencions, fins arribar, per exemple, a la venda i difusió a través d'internet, la publicitat o l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones", ha explicat el regidor per finalitzar.

    Pujar