3 de desembre de 2020 3/12/20

LA UNIÓ alerta als llauradors que no hi ha tractaments “miraculosos” per a eliminar la Xyella fastidiosa

LA UNIÓ alerta als llauradors que no hi ha tractaments “miraculosos” per a eliminar la Xyella fastidiosa - (foto 1)

  LA UNIÓ de Llauradors, davant les innombrables ofertes que sorgeixen en els últims dies i les que aniran eixint, alerta als llauradors que els tractaments “miraculosos” que es venen o anuncien fins i tot gratuïts en l'actualitat no eliminen de cap manera la Xylella fastidiosa en els arbres afectats i únicament poden reduir com a molt els símptomes de la malaltia.

  Els experts de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) han sigut molt clars sobre aquest tema en un informe, al que ha tingut accés LA UNIÓ de Llauradors, després d'avaluar els tractaments que s'han provat en oliveres infectades de la regió de la Puglia i concloure que “els tractaments redueixen els símptomes de la malaltia causada per Xylella fastidiosa, però no eliminen en cap cas el patogen de les plantes infectades”. Aquestes investigacions confirmen les experiències ja efectuades en altres parts del món en els quals la Xylella ha causat greus danys i on tampoc s'han trobat tractaments per a eliminar el patogen de plantes cultivades i afectades a l'aire lliure.

  En aquest sentit, LA UNIÓ sol·licita major suport per a la investigación contra la Xylella amb fons europeus i estatals perquè es tracta d'un greu problema per a les Administracions i llauradors afectats i no existeix avui dia cap tipus de solució efectiva més que la seua eradicació per a evitar la propagació.

  LA UNIÓ indica que queda clar que el control directe contra el bacteri no és possible de moment i que no hi ha ni productes fitosanitaris ni mètodes de control que actuen directament contra aquest bacteri.

  D'altra banda, sí que es poden realitzar actuacions de prevenció fitosanitària com a bones pràctiques de gestió del sòl, bones pràctiques de gestió de la fertilització i del reg, bones pràctiques de poda i gestió de les restes de poda i control dels vectors amb productes efectius contra cicadélidos i cerccópidos com pot ser el Lambda cihalotrin.

  Pujar