elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Ajudes econòmiques a l’activitat comercial en valencià

    L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià ha publicat un any més les bases a les ajudes a l’activitat comercial en valencià per a l’any 2017. Una subvenció que poden sol·licitar les empreses, comerços, serveis, indústries i professionals del terme municipal de Torrent fins al pròxim 17 de novembre, sempre que estiguen al corrent en el pagament de les seues obligacions fiscals, de seguretat social i amb el consistori. Una iniciativa que pretén fomentar el valencià en els comerços locals i potenciar l’ús de la nostra llengua i per a la qual es destinen un total de 6.000 euros.

    Els interessats poden rebre ajudes a l’activitat comercial en valencià de fins al 50% en retolació i pàgines web en valencià, sempre que no supere la quantitat de 500 euros i del 50% per a publicitat i embalatge amb un límit de 300 euros. Seran subvencionats en el concepte de retolació, publicitat, pàgines web i material d’embalatge. Per a poder obtindre les ajudes, els textos han d’estar escrits únicament i correctament en valencià i no seran subvencionables aquells elements idèntics en castellà i valencià o amb una diferència mínima. En el cas de les pàgines web han de tindre com a preferent la versió en valencià.

    Tots aquells veïns que sol·liciten l’ajuda hauran de justificar la realització de l’activitat abans de percebre l’ajuda. Per tant, hauran d’aportar: fotocòpia del DNI del titular o CIF de l’empresa, fotocòpia compulsada de la factura corresponent a l’any 2017, i els certificats d’estar al corrent dels obligacions fiscals, de seguretat social i amb l’Ajuntament de Torrent. En el cas que se sol·licite subvenció per a la retolació haurà d’aportar-se la fotografia del rètol, en el cas del material d’embalatge i de la publicitat un exemplar del material i si l’ajuda sol·licitada és per a la creació o millora d’una pàgina web, un projecte que ho explique.

    La regidora de l’àrea d’Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, ha senyalat que “estes iniciatives són molt importants per a promoure el valencià en el comerç de proximitat on l'atenció al client és molt directa”. L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià assessorarà totes les persones interessades sobre els tràmits i la correcció de textos.

    Pujar