6 d’agost de 2020 6/8/20

Sagunt aprova els plecs i l'obertura del procediment per a adjudicar el contracte d'obra del pavelló poliesportiu del SUNP-VI

Sagunt aprova els plecs i l'obertura del procediment per a adjudicar el contracte d'obra del pavelló poliesportiu del SUNP-VI - (foto 1)
  • Este projecte, cofinançat pel Pla d'Inversions Productives de la Generalitat Valenciana i per l'Ajuntament de Sagunt, compta amb un pressupost que ascendix a 3 954 698 euros

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí els plecs i l'obertura del procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra del pavelló poliesportiu del SUNP-VI, la previsió del qual és finalitzar la instal·lació que porta pràcticament deu anys des que es va adjudicar el primer contracte. Es tracta d'un projecte cofinançat pel Pla d'Inversions Productives (PIP) de la Generalitat Valenciana, que aporta 2 138 171 euros, i l'Ajuntament de Sagunt, que ja aporta 1 816 527 euros. Per tant, l'obra compta amb un pressupost total que ascendix als 3 954 698 euros.

El regidor d'Esports i de Contractació, Javier Raro, ha declarat que, després que el ple extraordinari de la Corporació Municipal aprovara el mes de maig passat una modificació del finançament afectat, que injectava directament 750 000 euros al cofinançament del pavelló, «el departament de Contractació ha treballat amb la màxima celeritat per a actualitzar el projecte i poder llançar de nou la licitació de l'obra». A més, Raro assegura que «confiem que este tercer intent de finalització de les obres siga el definitiu, ara que la inversió és major».

És necessari recordar que este ha sigut un projecte que ha presentat diversos problemes que han impedit la finalització del pavelló i que es remunta a abril de 2011, quan la Junta de Govern Local va adjudicar a una primera empresa el contracte de l'obra. Més tard, a l'octubre de 2012, es va acordar aprovar la modificació del projecte i una segona pròrroga del contracte d'obra, la qual cosa va suposar un increment de l'import destinat al projecte. No obstant això, va ser a l'abril de 2013 quan esta empresa va paralitzar l'obra i es va suspendre el contracte.

Al febrer de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar la sol·licitud de cofinançament del projecte del poliesportiu, inclòs en el PIP, i la remissió a les conselleries corresponents. Després de diversos informes favorables, l'Ajuntament va adjudicar de nou les obres a una segona empresa a l'abril de 2018. No obstant això, al febrer de 2019 es resolia el contracte per mutu acord. Quatre mesos més tard, després d'una nova fase de licitació pública, la Junta de Govern Local proposa l'adjudicació del contracte a una tercera empresa, a la qual se li requerix la documentació prèvia a l'adjudicació i la qual presenta una sèrie d'al·legacions per les quals decidix desistir de la licitació. Este mateix procés es repetix amb les següents dos empreses classificades per les seues ofertes, les quals també renuncien al procediment.

Finalment, el passat dia 15 de maig de 2020 la Junta de Govern Local declara desert el procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra i inicia de nou la tramitació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de referència, adjuntant nou Plec de Prescripcions Tècniques i Clàusules Administratives Particulars.

En este sentit, Javier Raro aclarix que «les licitacions anteriors sí que van tindre ofertes, de fet, van ser fins a tres empreses les que es van presentar a la licitació de l'any passat, encara que després cap va dur a terme la intervenció». Així mateix, afig que, «ara amb la nova injecció de 750 000 euros, malgrat que és impossible garantir l'èxit de la licitació, parlem d'un pressupost pròxim als 4 milions d'euros, fet que ens permet pensar que esta siga la licitació definitiva».

Per tant, després de la decisió de la Junta de Govern Local d'este matí d'aprovar els plecs, s'obrirà de nou el procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra del pavelló poliesportiu del SUNP-VI, el qual comptarà amb un termini d'execució previst de 18 mesos a tindre en compte a partir de l'endemà a la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig, encara que, segons Javier Raro, «les ofertes dels licitadors el poden reduir als 15 mesos». Sobre el total del pressupost amb el qual comptarà el projecte, es preveu destinar 563 358 euros per a enguany i 3 391 340 euros per al pròxim 2021.

El regidor de Contractació i Esports ha conclòs destacant que «respecte als dubtes que puga plantejar l'estat actual de l'edifici, indicar que el novembre passat una empresa externa va fer una anàlisi estructural de l'edifici i tastos de diversos elements, i que els resultats d'esta anàlisi van ser satisfactoris i no fan plantejar dubtes de la seguretat estructural del ja construït. Per tant, els treballs previs només han de consistir a endreçar l'espai amb l'eliminació de restolls i pintades».

Per la seua banda, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha expressat que el pavelló del SUNP-VI «s'ha convertit en un monument a la crisi econòmica i als problemes que podem trobar-nos en les licitacions públiques. Per això, per a nosaltres és una prioritat poder tirar-lo avant, en primer lloc perquè és una instal·lació i unes infraestructures esportives que són necessàries per a la ciutat, però, en segon lloc, perquè ha passat a ser un d'eixos projectes que portem esperant ja massa temps». Per això, continua explicant l'alcalde, el projecte d'obra del poliesportiu serà una prioritat durant esta legislatura i «esperem que en pocs mesos ja puguem parlar d'eixe inici de les obres tan esperat per a la conclusió d'este gran projecte».

Pujar