elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’alcalde insistix que l’assumpte del Malecó de Menera està acabat

  El procés sobre el Malecó de Menera és un assumpte tancat que ja no té més recorregut jurídic. Així ho confirmen els servicis jurídics de l’Ajuntament de Sagunt que indiquen que “el pronunciament del Tribunal Suprem sobre el recurs de casació interposat per Promotora Saguntina contra la sentencia d’anul·lació de la delimitació, és una providència que indica que no hi ha cap interés casacional sobre el que haja de pronunciar-se el Tribunal Suprem, per la qual cosa, no és un assumpte menor, com volen fer creure, i convertix la sentencia de l’Audiència Nacional en ferma, per la qual cosa sí que és un assumpte tancat”. Els servicis jurídics afigen que Promotora Saguntina no té opció d’anar al Tribunal Constitucional perquè no és un cas de vulneració d’un dret fonamental, ni al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè no s’ha infringit cap normativa europea.

  El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha eixit al pas de les últimes declaracions publiques de l’empresa per aclarir definitivament esta qüestió: “No es tracta d’una qüestió de propietat d’una parcel·la, és tracta de deixar ben clar que el ministeri de Medi Ambient ha hagut de modificar la línia marítimo-terrestre per a deixar-la tal i com estava i, per tant, ha desaparegut qualsevol tipus de dret a expropiació per part de l’Ajuntament. És a dir, tornem a estar on estàvem abans de la modificació de la línia marítimo-terrestre per part de Costes”.

  L’argumentació sobre la qual treballa l’Ajuntament apunta que Promotora Saguntina no sols ha perdut este pleit, sinó que ha perdut aproximadament una desena de pleits per este assumpte plantejats contra l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària de València: “A més, ni tan sols recorregueren la sentencia del Contenciós Administratiu que desestimà la seua sol·licitud d’expropiació a l’Ajuntament, per la qual cosa també esdevingué ferma”. També indica que si Costes fa una nova delimitació no és per a tornar a excloure la finca del domini públic marítimo-terrestre sinó per realitzar l’estudi geomorfològic que mai es va fer, que determine si el subsòl té les característiques naturals d’este tipus de domini, cosa que ja ha fet l’Ajuntament, mitjançant una prova pericial que demostra que sí manté eixes característiques, motiu pel qual l’empresa ha intentat per tots els mitjans que esta prova no fóra admesa en juí.

  Per finalitzar l’argumentació, ha quedat patent en tots els procediments judicials que s’han tramitat que la parcel·la la propietat de la qual aleguen, no es trova on diuen, ya que està superposada amb la de COFIVACASA, motiu pel qual eixa entitat s’ha personat en tots els procediments judicials. A més, conclou que és fals que la sentencia de l’Audiència Provincial que els conferix la propietat indicara que s’exclou del domini públic marítimo-terrestre i així ho diu expressament la sentencia de l’Audiència Nacional que diu que “en cap moment, eixa sentència ve a dir que la titularitat del terreny a favor de Promotora Saguntina, comportarà la seua exclosió del DPMT”.

  Quico Fernández ha tornat a recordar que el treball realitzat ha sigut un èxit: “Ha sigut una gran victòria per part de l’Ajuntament, per part de qui des del principi consideràvem que era una autèntica aberració que la línia es poguera canviar sense els estudis geomorfològics que són els que nosaltres hem aportat com a prova per a determinar de manera abolutament incontrovertible que no es pot modificar la línia marítimo-terrestre”. L’alcalde ha agraït el treball dels servicis jurídics de l’Ajuntament i ha ratificat la idea mantinguda des del principi d’este procés: “Ací no hi ha res que negociar, és domini público marítimo-terrestre i, per tant, sotmés a la mateixa normativa que tot el domini marítimo-terrestre. No hi ha cap dubte sobre això”.

  Pujar