4 d’agost de 2020 4/8/20

El Consell Agrari inicia la convocatòria de subvencions en matèria de foment de l'associacionisme

    El Consell Local Agrari de Sagunt, organisme autònom local de l'Ajuntament de Sagunt, ha iniciat la convocatòria anual de subvencions en matèria de foment de l'associacionisme.

    Estes subvencions van destinades a la participació activa dels agricultors de Sagunt en la societat en activitats que fomenten valors i iniciatives que beneficien el manteniment i desenvolupament de l'àmbit agrícola del terme municipal. Els beneficiaris d'estes subvencions seran les associacions que formen part del Consell Sectorial Agrari de Sagunt que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal.

    La quantia de les subvencions ascendix a un total de 1.287 euros en règim de concurrència competitiva i l'últim dia per a poder sol·licitar-les serà dimarts que ve 16 d'octubre. Els requisits per a sol·licitar-les, els criteris de valoració i la forma d'acreditar-los es regulen en les bases 2n, 5n i 8n de l'ordenança reguladora, inserida en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt. El termini de resolució i notificació serà de tres mesos i no es preveu la possibilitat de reformulació de sol·licituds.

     

    Pujar