5 de desembre de 2020 5/12/20

Les residències de majors lliures de covid-19 tornen a rebre ingressos aquesta setmana

Les residències de majors lliures de covid-19 tornen a rebre ingressos aquesta setmana - (foto 1)
  • Per a poder ingressar per primera vegada en la residència les persones majors, hauran d'aportar una prova de PCR negativa de COVID-19

La xarxa residencial valenciana per a persones majors en situació de dependència reactivarà els nous ingressos en allò centres lliures de COVID-19 a partir de la segona setmana de la fase 2 de la desescalada, és a dir, des d'este dilluns, i dins del Pla de Transició cap a la nova normalitat de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En la resolució publicada aquesta setmana en el DOGV i ratificada pel ple del Consell, que regula la desescalada tant en els centres de caràcter residencial com en els centres d'atenció diürna, habitatges tutelats i centres de majors, s'estableix el protocol que s'haurà de seguir a partir del dilluns 8 de juny amb les persones que sol·liciten ingressar en un centre residencial.

D'aquesta manera, s'ha determinat que, per a poder ingressar per primera vegada en la residència les persones majors, hauran d'aportar una prova de PCR negativa de COVID-19. No obstant això, i com a mesura de prevenció, les noves persones usuàries romandran en aïllament durant quinze dies en una habitació individual amb bany d'ús exclusiu. Transcorreguts aquests dies, se li tornarà a realitzar una altra prova PCR que haurà de resultar negativa perquè se li autoritze la convivència ordinària en el centre.

Aquest mateix protocol estan seguint des de l'entrada en la fase 2 de desescalada les persones usuàries que durant la pandèmia van sol·licitar l'alta voluntària amb reserva de plaça i han sol·licitat el reingrés en el centre.

Per a tots dos casos, els centres residencials hauran de disposar de les places necessàries per a fer possible l'aïllament tant de les persones residents que ingressen per primera vegada com de les que tornen després de l'alta voluntària.

Visites de familiars

A més dels nous ingressos i reingressos, també es permeten amb l'entrada en vigor de la fase 2 les visites de familiars de les persones residents, amb cita prèvia, de fins a dos familiars o persones reunides per persona resident, que hauran d'entrar de manera individual, excepte si són convivents i en aquest cas podran entrar juntes.

Per a evitar aglomeracions en la residència, el centre organitzarà un màxim de visites diàries, que es regularan en trams, entre el 25 i el 10 per cent de capacitat del centre, depenent del nombre de persones residents.

Els i les familiars hauran de prendre's la temperatura abans d'accedir al centre i observar les mesures d'higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, en particular, el manteniment de la distància de seguretat de dos metres, la higiene de mans i l'ús de màscara. Així mateix, quan sol·liciten la cita prèvia hauran de contestar a un qüestionari que evite l'entrada en el centre de visites amb simptomatologia compatible amb COVID-19.

Per a les visites, la direcció determinarà en la mesura que siga possible un lloc pròxim a l'accés del centre amb dimensions suficients per a garantir la distància social de dos metres, i en el qual puguen reunir-se les visites de les persones familiars evitant la deambulació de les mateixes pel centre.

En el cas que el centre dispose d'espais a l'aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais, sempre que siguen d'ús privatiu i la meteorologia ho permeta.

Entre una i una altra visita, el personal de neteja desinfectarà les dependències conforme el que s'estableix en el pla de contingència, i, davant la sospita o confirmació d'un brot de COVID-19, la direcció del centre suspendrà les visites com a mesura preventiva.

Pujar